Voor het plaatsen van een bouwobject of een spandoek op gemeentegrond heeft u geen vergunning nodig. Het gaat dan om bijvoorbeeld: steigers, hoogwerkers, puinbakken, (afzet)containers, keetcontainers, verhuisliften, pompinstallaties, eco-toiletten, zand, cement, stenen en tegels. Een big bag of één pallet geldt als een bouwobject. Per pand geldt een daarvoor geplaatste steiger als één bouwobject.

Wel is het belangrijk dat het plaatsen van objecten op de openbare weg veilig gebeurt. Hou je daarom aan de spelregels. We kunnen vanwege de verkeersveiligheid of bij onaanvaardbare hinder handhavend optreden.