Het komt helaas steeds vaker voor dat er een jongere wordt opgepakt met een mes op zak. Ook binnen de grenzen van de gemeente Bergen op Zoom. Burgemeester Mulder: “Het is niet te bevatten dat je uitgaat met een mes op zak en het dan vervolgens ook gebruikt. Het gemak waarmee sommige jongeren messen meenemen op straat is ontoelaatbaar en dat nemen we samen met politie en justitie hoog op.”

Elk voorval is er één te veel en daarom doen we via deze weg een dringende oproep aan jongeren en ouders.  

Tips voor jongeren:

- Een mes op zak is niet cool. Niet doen of laat het thuis. Het is verboden om een mes op zak te hebben, je kan jezelf en anderen in grote problemen brengen; 
- Spreek leeftijdgenoten aan als je weet dat zij een mes bij zich hebben, het levert voor henzelf en anderen gevaarlijke situaties op; 
- Deel signalen van messenbezit met mensen die je vertrouwt. Maak indien mogelijk hier ook melding van bij de politie. Dat kan via 0900-8844 of bel bij een incident de politie via 112.

Tips voor ouders:

- Kies een goed moment voor een gesprek met uw kind over messenbezit. Het kan zijn dat uw kind zelf een mes meeneemt naar buiten of van anderen weet dat zij een mes bij zich dragen. Neem de tijd voor een goed en rustig gesprek; 
- Zorg voor een fijne sfeer waarbij uw kind eerlijk kan zijn, zich vertrouwd en niet veroordeeld voelt; 
- Leg niet te veel druk op het kind in het gesprek. Verwacht ook niet dat uw kind meteen alles verteld. Breng daarom het thema met enige regelmaat eens ter sprake; 
- Deel ook uw zorgen in het gesprek; 
- Wees bewust van groepsdruk. Jongeren zijn erg druk met wat leeftijdgenoten van hen denken. Benadruk daarom dat het niet belangrijk is wat anderen van hen denken; 
- Bespreek de impact en gevaren van messenbezit. Maar dat geldt natuurlijk voor het bezit van andere wapens. Het bezit van een mes of ander wapen op zak, kan grote gevolgen hebben voor hun toekomst.