Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een volgende stap te zetten in het vraagstuk over de huisvesting van de Bergse Bouwclubs. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de ver- en nieuwbouw van de bouwkoten op te pakken. Daarvoor zal de raad een besluit moeten nemen over de wijze waarop de kosten gedekt moeten worden. Hierbij is de planning dat in de raadsvergadering van 14 december een besluit wordt genomen en dat het huisvestingsvraagstuk zeven jaar na het ondertekenen van het huisvestingsconvenant tot een oplossing komt. De commissievergadering over dit onderwerp vindt plaats op maandag 27 november.

In 2016 is er een convenant gesloten tussen de gemeente Bergen op Zoom, de stichting Bergse Bouwers, Stichting Vastenavend en Stichting Halwana. Hierbij hebben partijen uitgesproken zich in te spannen om de huisvesting van de Bouwclubs in de Geertruidapolder te verbeteren. Meerdere pogingen hiertoe hebben niet geleid tot een oplossing.

Wethouder Demmers: “Het besluit van de gemeenteraad van 3 februari 2022 was voor ons college niet uitvoerbaar. De wens van de bouwclubs en de gemeenteraad om invulling te geven aan de toezeggingen uit het verleden en de noodzaak tot het realiseren van betere huisvesting hebben wij als college opgepakt. Binnen de mogelijkheden die wij zien is dit een goede oplossing en ik ben blij dat deze plannen in goed overleg en in harmonie met Stichting Vastenavend en Stichting Halwana tot stand zijn gekomen. Draagvlak vind ik bijzonder belangrijk.”

Het voorstel behelst de huisvesting van 11 bouwclubs in de Geertruidapolder. 8 Bouwclubs in gerenoveerde bouwkoten en 3 in nieuwe bouwkoten. De opslagvoorziening van Stichting Vastenavend wordt ook vervangen. De Stadsschuur in het centrum van de stad wordt gerenoveerd waar 3 clubs hun onderkomen gaan krijgen. Het voorstel voorziet ook in de vervanging van de opslagvoorzieningen van Stichting Vastenavend. De locatie in de Kortemeestraat zal na de verhuizing worden verkocht. Hiermee wordt invulling gegeven aan de opdracht van de gemeenteraad om het aantal gemeentelijke panden te verminderen.

Secretaris Hans van Balen van de Stichting Bergse Bouwers: “De noodzaak om tot renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw te komen is al lang bekend. Wij zijn blij met de inzet van het college om dit daadwerkelijk te gaan realiseren. Vastenavend en haar optocht is onlosmakelijk met de stad Bergen op Zoom verbonden.”