Tennet stelt werk aan 150kV hoogspanningsnet open voor publiek

Homs, J.J.E. (Etiënne)

Het ondergrondse 150kV hoogspanningsnet in de regio Bergen op Zoom wordt op dit moment door netbeheerder Tennet vervangen. De oude hoogspanningskabels worden op het bestaande tracé vervangen door nieuwe kabels. Op dinsdag 27 september van 16.30 tot 18.30 uur organiseert Tennet een inloopmoment bij het hoogspanningsstation aan de Lelyweg 17 in Bergen op Zoom.

Geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen bij het werk in uitvoering. Medewerkers van Tennet, de gemeente en de aannemer zijn aanwezig om vragen te beantwoorden over de 150 kV hoogspanningsverbinding, de aanlegtechniek, de werkzaamheden en de bereikbaarheid.

Planning

In februari 2016 is gestart met het aanleggen van een tijdelijke kabel vanaf de gemeentegrens met Woensdrecht tot en met de Theodorushaven/Lelyweg in Bergen op Zoom. Na ingebruikname van de tijdelijke kabel is de oude kabel deze zomer vervangen door een definitieve verbinding. Op dit moment is Tennet aan het werk om de laatste delen van de definitieve verbinding aan te leggen. Vervolgens zal de tijdelijke kabel weer worden verwijderd. Naar verwachting is dit begin 2017 afgerond.