Energieonderzoek Centrum Nederland verbindt zich aan Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom

Splinter, F. (Fabiola)

Onderzoeksinstituten TNO, VITO en ECN hebben een overeenkomst ondertekend voor de samenwerking op het gebied van bio-aromatenonderzoek.

TNO en VITO werken al enige jaren samen in het onderzoekscentrum Biorizon, onderdeel van de Green Chemistry Campus. De gemeente Bergen op Zoom is mede-aandeelhouder is deze campus. Het gerenommeerde Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) is nu toegevoegd aan de TNO/VITO-samenwerking. 

Biorizon bestrijkt met de toetreding van ECN het gehele benodigde onderzoeksgebied voor de ontwikkeling en productie van zogenaamde aromaten uit biomassa. Aromaten zijn één van de belangrijkste bouwstenen voor de chemische industrie. De komende jaren zullen gezamenlijke onderzoeksprojecten de commerciële productie van bio-aromaten dichterbij brengen. Het winnen van aromaten uit plantaardig restmateriaal vermindert de afhankelijkheid van aardolie en leidt tot minder CO2-uitstoot. Deze productie heeft niet alleen een grote wetenschappelijke waarde, maar geeft ook een impuls aan de economie.

De toetreding van het onderzoeksinstituut ECN is mede tot stand gekomen door nauwe samenwerking met regiogemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Moerdijk, de Regio West-Brabant en de provincie Noord-Brabant. ECN gaat ook verdere mogelijkheden bekijken naar meer permanente zichtbaarheid bij innovatieve hotspots in de regio, zoals bijvoorbeeld het Agro & Food Cluster Nieuw Prinsenland in Steenbergen en het Pyrolysecluster in Moerdijk. 

Onderstaande foto: Arnold Stokking (TNO), Walter Eevers (VITO) en Martin Scheepers (ECN) ondertekenen de overeenkomst tijdens Biorizon's jaarevent.

Biorizon