TenneT gaat samen met Enexis een nieuw 380/150 kV hoogspanningsstation bouwen in de omgeving van Bergen op Zoom. Deze sluiten ze met een ondergrondse kabel aan op een nieuw 150 kV-hoogspanningsstation op Schouwen-Duiveland.

Op Schouwen-Duiveland en Tholen is het 50 kV-energienet van de regionale netbeheerder Enduris vol. Er kunnen daardoor geen nieuwe, duurzame initiatieven worden aangesloten. Tegelijkertijd lopen ook de regionale energiewegen van Enexis in West-Brabant vol. Ook daar bereikt het netwerk het maximum van de transportcapaciteit. Door de werkzaamheden en de aanpassingen ontstaat er een zogenaamde 150 kV-ring in de elektriciteitsinfrastructuur en een koppeling met het landelijke 380 kV-net. Het elektriciteitsnet in de regio wordt daardoor minder storingsgevoelig. Én de capaciteit breidt fors uit, waardoor ook in de toekomst nieuwe duurzame initiatieven, zoals zonnedaken, kunnen worden aangesloten.

Samen met de omgeving

TenneT en Enexis vinden het belangrijk om de omgeving te betrekken bij de zoektocht naar de meest optimale locatie voor het hoogspanningsstation en het beste tracé voor de kabelverbinding naar Schouwen-Duiveland. Vanaf april t/m juni 2021 organiseren de netbeheerders werkateliers om de mogelijkheden samen met de omgeving uit te werken. In de loop van maart worden belanghebbenden uitgenodigd om deel te nemen aan de werkateliers.

Meer informatie

Heeft u een tip, zorg of wilt u een andere reactie achterlaten? Dan kunt u terecht op de projectwebsite van TenneT: www.tennet.eu/boz. Daar staat meer informatie over het project en hoe u met TenneT in contact kunt komen. Vanaf april vindt u op de projectwebsite een speciale digitale kaart (de projectatlas) met de zoekgebieden voor het station en de kabel. U kunt op die kaart direct uw reactie achterlaten of een vraag stellen.