Bergse wethouder Hans Peter Verroen is afgelopen donderdag aangeschoven bij een overleg met minister Rob Jetten (Klimaat en Energie). Hij zat daar onder andere samen met de gedeputeerde van Noord-Brabant Anne-Marie Spierings en gedeputeerde Maarten van Gaans-Gijbels van de provincie Limburg aan tafel vanuit zijn portefeuille Regionale Energie Strategie (RES).
Namens de gemeente Bergen op Zoom kon wethouder Verroen de ernstige zorgen voorleggen die de gemeente heeft met betrekking tot het overvolle elektriciteitsnet. Vorige week maakten de netbeheerders TenneT en Enexis duidelijk dat nieuwe bedrijvigheid de komende tijd niet meer aangesloten kan worden op het elektriciteitsnet. Dat net kan die extra vraag namelijk niet meer aan. Vooralsnog hebben vooral de provincies Limburg en Noord-Brabant daar mee te kampen.

De aanwezige partijen hebben hun grote verontrusting uitgesproken over de congestie op het elektriciteitsnet. Wethouder Verroen deed dat specifiek voor Bergen op Zoom. “Hierdoor komt de groei van de werkgelegenheid/bedrijvigheid in het geding en Bergen op Zoom is juist hard bezig om het vestigingsklimaat een boost te geven. En het zet ook een domper op onze ambitie van verduurzaming. Die doelen komen in het geding als bedrijven en alternatieve energieprojecten, niet aangesloten kunnen worden op het elektriciteitsnet”, aldus wethouder Verroen.

In het gesprek werd overigens wel duidelijk dat minister Rob Jetten de roep vanuit Limburg en Noord-Brabant zeer serieus neemt. Niet voor niets benoemde hij donderdag Ben Voorhorst per direct als speciaal coördinator voor de aanpak van de problemen met het volle elektriciteitsnet. Voorhorst moet zich samen met de netwerkbeheerders, de provincies, gemeenten, bedrijfsleven en de Rijksoverheid inzetten om zo snel mogelijk meer ruimte op het elektriciteitsnet te creëren.

“Ik ben voor een actiegerichte aanpak.”, stelt wethouder Verroen. “Alle opties moeten bekeken worden. Vooral moet de technische realisatie van netuitbreidingen snel en met daadkracht aangepakt worden door de netbeheerders. En de overheden moeten in hun rol daarbij ook goed doorpakken. Voor de kortere termijn kan bijvoorbeeld met grootverbruikers gekeken worden naar afstemming van de afname van elektriciteit. Wij willen als college van de gemeente Bergen op Zoom onze uiterste best doen om onze doelstellingen en opgaven verwezenlijkt te krijgen. Dan is het ook nuttig om rechtstreeks met de minister hierover aan tafel te zitten. Goed te merken dat de minister zich zeer bewust is van de ernst van de situatie”.