Wethouder Patrick van der Velden heeft op vrijdag 21 mei de mobiele tentoonstelling ‘Bij & Supermarkt’ geopend op basisschool De Aanloop.

Op de school krijgen de leerlingen een lespakket aangeboden in combinatie met een bezoek aan de mobiele tentoonstelling. Daarnaast komen ze in actie door zaadbommetjes te maken. En door bloemenvelden in te zaaien bij de 3 grote, mooie bijenhotels die sinds kort in Meilust staan. 

Speurtocht van BuurtNatuur

Aanvullend is er een BuurtNatuur-activiteit: een mooie route door Meilust, met een speurtocht over bijen. De route is ongeveer 2,5 km lang en gaat langs de bijenhotels en de bloemenvelden waar je bloemenzaden en bloembommetjes mag gooien.
De route is te vinden via het Natuurpodium, Buurtnatuurbijenkaart.

Gratis bloemzaden zijn verkrijgbaar bij Natuurpodium en supermarkt Boon’s.

De tentoonstelling is gemaakt door Natuurpodium in opdracht van Bijenlandschap West-Brabant.