Wethouder Jeugd, onderwijs, financiën en duurzaamheid
2e locoburgemeester (0.8 fte)

ir. ing. P.T.C. (Petra) Koenders
E-mail: P.T.C.Koenders@bergenopzoom.nl
Telefoonnummer: 14 0164

Portefeuille

 • Bestuursopdracht 3 (financiën op orde)
 • Circulaire economie
 • Duurzaamheid 
 • Energie 
 • Financiën en grondzaken (grondbedrijf)
 • Jeugd
 • Klimaat 
 • Onderwijs (incl. onderwijshuisvesting)
 • Peuterspeelzalen en kinderopvang

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • Agenda Beroepsonderwijs West-Brabant, lid Stuurgroep
 • Belastingsamenwerking West-Brabant, lid Algemeen Bestuur
 • Brabantse Wal, trekker Thema Sociaal Domein & Onderwijs
 • CBL Vennootschap BV (ontstaan uit Essent NV), aandeelhouder
 • Claim Staat Vennootschap BV (ontstaan uit Essent NV), aandeelhouder
 • Enexis Holding NV (ontstaan uit Essent NV), aandeelhouder
 • GR voor Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA) en Meldpunt Crisiszorg West-Brabant (voormalige Veilig Thuis West-Brabant), lid Plenair overleg Gemeenten
 • Jeugdregio West-Brabant West, lid overleg bestuurstafel
 • N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, aandeelhouder
 • N.V. Maatschappij ter bevordering Industrievestiging Bergen op Zoom (NV Aangenaam Bergen op Zoom), aandeelhouder
 • Parkeerbeheer Bergen op Zoom BV, aandeelhouder
 • Programma schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten (Regionaal Bureau Leerplicht), lid Algemeen Bestuur
 • Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij (PZEM) (voorheen Delta NV), aandeelhouder
 • Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV (ontstaan uit Essent NV), aandeelhouder
 • Regionale Educatieve Agenda (Brabantse Wal & Tholen), lid    
 • Regionale Energie Strategie (RES) West-Brabant, lid Stuurgroep
 • SamenStadjeSterker / Netwerkstad, trekker Duurzaamheid
 • Samenwerkingsverband Reinigingsdiensten N.V. (SAVER), aandeelhouder in AVA
 • Verkoop Vennootschap BV (ontstaan uit Essent NV), aandeelhouder
 • Vorderingen op Enexis BV (ontstaan uit Essent NV), aandeelhouder
 • Zwembad De Schelp en De Melanen BV, aandeelhouder
 • Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord, plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur 
 • ICT West-Brabant West, plaatsvervangend bestuurslid 

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

 • Regieorgaan SIA, lid beoordelingscommissie subsidieregeling L•INT
 • Rotary Club Breda, lid 
 • Royal Cosun, general manager GPEC (Green Protein Excellence Center)
 • SBHO (Stichting Bevordering Hoger Onderwijs), bestuurslid
 • Stichting ‘’de Vrienden van Revant’’, bestuurslid