Wethouder Fysiek domein en vrijetijdseconomie
1e locoburgemeester (1.0 fte)

P.A.M. (Patrick) van der Velden
E-mail: P.VanDerVelden@bergenopzoom.nl
Telefoonnummer: 14 0164 (secretariaat)

Portefeuille

 • Afval en riolering
 • Culturele infrastructuur partners (cultuurbedrijf, bibliotheek, Gebouw T)
 • Cultuur 
 • Erfgoed 
 • Evenementen
 • Openbare ruimte (Groen en Water en Natuur en landschapsontwikkeling)
 • Openbare werken (civiel)
 • Recreatie en toerisme
 • Stedelijke ontwikkeling
 • Verkeer en vervoer
 • Verzelfstandigen cultuurbedrijf
 • Wonen en volkshuisvesting

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • Brabant Water N.V., aandeelhouder
 • Brabantse Wal, lid 3*3 overleg, trekker Thema Excellent Wonen, trekker Thema Toerisme & Recreatie
 • De Vereniging van Contractanten Afvalsturing Brabant (VvC), voorzitter en lid
 • Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta, lid
 • M7 / Midsize Brabant, Trekkerschap Slimme Mobiliteit
 • Parkeerbeheer Bergen op Zoom BV, klant
 • Regio West-Brabant (RWB), plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur, lid Commissie van Advies Mobiliteit, lid Commissie van Advies Ruimte, lid Presidium en Bestuurscommissie Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV), voorzitter Bestuurlijke Kopgroep Openbaar Vervoer, lid Bestuurlijke Kopgroep Sterke en aantrekkelijke stedelijke as, lid Bestuurlijke Kopgroep VTE
 • SamenStadjeSterker / Netwerkstad, bestuurlijke voorbereiding
 • Samenwerkingsverband Reinigingsdiensten N.V. (SAVER), klant in Klantenraad
 • Stedelijke Regio West-Brabant-West, voorzitter
 • Summit Economisch Vestigingsklimaat (Summit EVK), lid bestuurlijk overleg 
 • Waterpoort, lid Bestuurlijke Initiatiefgroep
 • West-Brabants Archief, plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur
 • Wet op behoud van creativiteit, “wet-houder” 
 • Wonen West-Brabant, voorzitter en lid
   

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

Geen.