Wethouder Economie, sociale zaken en werkgelegenheid
3e locoburgemeester (0.8 fte)

J.J.S.M. (Jeroen) de Lange
E-mail: J.DeLange@bergenopzoom.nl
Telefoonnummer: 14 0164

Portefeuille

 • Binnenstad
 • Citymarketing 
 • Economie en werkgelegenheid
 • Gemeentelijke ondersteuning armoede
 • Handhaving
 • Werk en inkomen

Tijdelijke vervanging:

 • Openbare ruimte
 • Openbare werken
 • Verkeer en Vervoer
 • Afval en riool
 • Recreatie en Toerisme
 • 4e Stedelijke Regio

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • Brabantse Wal, trekker Thema Werken aan de economische pijlers
 • Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Brabantse Wal, lid Georganiseerd Overleg (GO)
 • N.V. Maatschappij ter bevordering Industrievestiging Bergen op Zoom (NV Aangenaam Bergen op Zoom), President Commissaris in de Raad van Commissarissen 
 • Regio West-Brabant (RWB), lid Commissie van Advies Economische Zaken, lid Commissie van Advies Arbeidsmarkt
 • Regionaal Werkbedrijf, lid Bestuur
 • REWIN N.V., aandeelhouder 
 • SamenStadjeSterker / Netwerkstad, trekker Human Capital Agenda
 • VNO-NCW Brabantse Wal Samenwerkingsconvenant, ondertekenaar convenant
 • Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant (WVS-groep), lid Algemeen Bestuur
 • Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur 

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

 • Markland College, lid Raad van Toezicht
 • SBHO (Stichting Bevordering Hoger Onderwijs), secretaris
 • Stichting De Groen Pluim, penningmeester
 • Stichting MKB West-Brabant, bestuurslid
 • Tinggie B.V., directeur-grootaandeelhouder