Wethouder Economie, sociale zaken en werkgelegenheid
3e locoburgemeester (0.8 fte)

J.J.S.M. (Jeroen) de Lange
E-mail: J.DeLange@bergenopzoom.nl
Telefoonnummer: 14 0164

Portefeuille

 • 4e Stedelijke Regio West-Brabant West
 • Afval en riolering
 • Binnenstad
 • Economie en werkgelegenheid
 • Gemeentelijke ondersteuning armoede
 • Handhaving
 • Openbare ruimte
 • Openbare werken
 • Recreatie en toerisme
 • Verkeer en vervoer
 • Werk en inkomen

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • Brabant Water N.V., aandeelhouder
 • Brabantse Wal, trekker Thema Werken aan de economische pijlers, trekker Thema Toerisme & Recreatie
 • Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta, lid
 • Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Brabantse Wal, lid Georganiseerd Overleg (GO)
 • M7 / Midsize Brabant, Trekkerschap Slimme Mobiliteit
 • N.V. Maatschappij ter bevordering Industrievestiging Bergen op Zoom (NV Aangenaam Bergen op Zoom), President Commissaris in de Raad van Commissarissen¬†
 • Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur¬†
 • Regio West-Brabant (RWB), lid Commissie van Advies Economische Zaken, lid Commissie van Advies Arbeidsmarkt, lid Commissie van Advies Mobiliteit, lid Bestuurlijke Kopgroep Openbaar Vervoer, lid Bestuurlijke Kopgroep VTE
 • Regionaal Werkbedrijf, lid Bestuur
 • REWIN N.V., aandeelhouder¬†
 • SamenStadjeSterker / Netwerkstad, trekker Human Capital Agenda
 • Samenwerkingsverband Reinigingsdiensten N.V. (SAVER), klant in Klantenraad
 • Stedelijke Regio West-Brabant-West, lid
 • Stichting Samen Werken (SSW), lid Bestuur
 • Summit Economisch Vestigings Klimaat (Summit EVK), lid bestuurlijk overleg
 • Waterpoort, lid Bestuurlijke Initiatiefgroep
 • Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant (WVS-groep), lid Algemeen Bestuur

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

 • Markland College, lid Raad van Toezicht
 • SBHO (Stichting Bevordering Hoger Onderwijs), secretaris
 • Stichting De Groen Pluim, penningmeester
 • Stichting MKB West-Brabant, bestuurslid
 • Tinggie B.V., directeur-grootaandeelhouder