Wethouder Fysiek domein, bedrijfsvoering en vrijetijdseconomie
1e locoburgemeester (1.0 fte)

B. (Barry) Jacobs MSc.
E-mail: B.Jacobs@bergenopzoom.nl
Telefoonnummer: 14 0164

Portefeuille

 • Omgevingswet 
 • Oprichting sportbedrijf (inclusief zwembad, sportaccommodaties/ onderhoud, afhankelijk van uitkomst onderzoek)
 • Ruimtelijke ordening 
 • Sport (inclusief herstructurering)
 • Transformatie fysiek domein
 • Vastgoed (incl. link naar sportbedrijf/accommodaties onderhoud)
 • Vergunningen
 • Facilitaire zaken en inkoop
 • Informatiemanagement, ICT-gegevens beheer
 • Dienstverlening

Tijdelijke vervanging:

 • Cultuur
 • Stedelijke ontwikkeling
 • Wonen en Volkshuisvesting
 • Evenementen

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, lid Algemeen Bestuur
 • Regio West-Brabant (RWB), lid Commissie van Advies Ruimte, lid Bestuurlijke Kopgroep Programmering Bedrijventerreinen
 • Zwembad De Schelp en De Melanen B.V., klant
 • ICT West-Brabant-West, bestuurslid
 • West-Brabants Archief, lid AB en DB
 • Belastingsamenwerking West-Brabant, plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

Geen.