Wethouder Fysiek domein, bedrijfsvoering en vrijetijdseconomie
1e locoburgemeester (1.0 fte)

B. (Barry) Jacobs MSc.
E-mail: B.Jacobs@bergenopzoom.nl
Telefoonnummer: 14 0164

Portefeuille

 • Cultuur (infrastructuur en overige onderdelen inclusief corona compensatie)
 • Dienstverlening
 • Evenementen
 • Facilitaire zaken en inkoop
 • Informatiemanagement, ICT-gegevens beheer
 • Omgevingswet 
 • Oprichting sportbedrijf (inclusief zwembad, sportaccommodaties / onderhoud, afhankelijk van uitkomst onderzoek)
 • Ruimtelijke ordening 
 • Sport (inclusief herstructurering)
 • Stedelijke ontwikkeling
 • Transformatie fysiek domein
 • Vastgoed (inclusief link naar sportbedrijf / accommodaties onderhoud)
 • Vergunningen
 • Wonen en volkshuisvesting

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • Belastingsamenwerking West-Brabant, plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur
 • Brabantse Wal lid 3*3 overleg, trekker Thema Excellent Wonen
 • ICT West-Brabant-West, bestuurslid
 • Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, lid Algemeen Bestuur
 • Regio West-Brabant (RWB), plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur, lid Commissie van Advies Ruimte, lid Bestuurlijke Kopgroep Programmering Bedrijventerreinen, lid Bestuurlijke Kopgroep Sterke en aantrekkelijke stedelijke as
 • SamenStadjeSterker / Netwerkstad, bestuurlijke voorbereiding
 • West-Brabants Archief, lid Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur
 • Wet op behoud van creativiteit, ''wet-houder'' 
 • Zwembad De Schelp en De Melanen B.V., klant

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

 • Jacobs LRC Holding B.V., eigenaar