Wethouder Fysiek domein en vrijetijdseconomie
2e locoburgemeester (1.0 fte)

B. (Barry) Jacobs MSc.
E-mail: B.Jacobs@bergenopzoom.nl
Telefoonnummer: 14 0164 (Secretariaat)

Portefeuille

  • Omgevingswet 
  • Oprichting sportbedrijf (inclusief zwembad, sportaccommodaties/ onderhoud, afhankelijk van uitkomst onderzoek)
  • Ruimtelijke ordening 
  • Sport (inclusief herstructurering)
  • Transformatie fysiek domein
  • Vastgoed (incl. onderwijshuisvesting en link naar sportbedrijf/accommodaties onderhoud)
  • Vergunningen

Ambtsgebonden nevenfuncties

  • Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, lid Algemeen Bestuur
  • Regio West-Brabant (RWB), lid Commissie van Advies Ruimte, lid Bestuurlijke Kopgroep Programmering Bedrijventerreinen
  • Zwembad De Schelp en De Melanen B.V., klant

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

Geen.