Wanneer u informatie wilt krijgen die in documenten staat, dan kunt u een beroep doen op de Wet openbaarheid van bestuur en een Wob-verzoek indienen.