De komende tijd vinden er werkzaamheden plaats aan de kruising Jacob Obrechtlaan / Erasmuslaan. Deze kruising wordt versmald en krijgt bredere midden geleiders. Ook wordt de voorrangssituatie gewijzigd. Het verkeer op de Erasmuslaan heeft straks voorrang op het verkeer vanuit de Jacob Obrechtlaan. Met deze maatregel komt er een compactere kruising en hopen we de rijsnelheid te verlagen.

In verband met de herontwikkeling van het voormalige Mazairac-terrein, wordt aansluitend op deze werkzaamheden een nieuw riool in de Erasmuslaan aangelegd. Deze aanleg vindt plaats tussen de Galgenbaan en de Glacisstraat.

Fasering

Kruising Jacob Obrechtlaan/Erasmuslaan

Fase 1: vanaf dinsdag 19 april t/m dinsdag 26 april

De Jacob Obrechtlaan is dan voor doorgaand verkeer gestremd. De bedrijven in de omgeving van Plein 13 zijn wel bereikbaar via de Jacob Obrechtlaan. Er komt een omleidingsroute via de Erasmuslaan, Antwerpsestraat, Van Dedemstraat en Burg. van Hasseltstraat en vice versa. 

Fase 2: vanaf donderdag 28 april t/m vrijdag 13 mei

De Erasmuslaan is dan voor doorgaand verkeer gestremd. Er komt een omleidingsroute via de Antwerpsestraatweg, Guido Gezellelaan, Pastoor Jutenlaan, Rooseveltlaan en vice versa. De woningen en bedrijven aan de Erasmuslaan, Galgenbaan en Keldermanslaan zijn via de Antwerpsestraat(weg) en Erasmuslaan bereikbaar. Tijdens de werkzaamheden blijven de voet- en fietspaden bereikbaar. 

Riolering Glacisstraat/Erasmuslaan

Fase A: vanaf maandag 2 mei t/m vrijdag 20 mei

Van maandag 2 mei t/m vrijdag 20 mei wordt de Glacisstraat afgesloten. De bereikbaarheid van de winkels en de woningen aan de Glacisstraat zal via een bypass Erasmuslaan / parkeerplaats worden gerealiseerd.

Fase B: vanaf maandag 23 mei t/m vrijdag 10 juni

Van maandag 23 mei t/m vrijdag 10 juni wordt één rijbaan van de Erasmuslaan (richting de Rooseveltlaan) afgesloten voor het verkeer. Het gaat om het gedeelte tussen de Glacisstraat en de Galgenbaan. Vanaf de Antwerpsestraatweg is de Glacisstraat en de winkels en woningen in beide richtingen bereikbaar. Het verkeer richting de Rooseveltlaan wordt omgeleid.

Vragen of nadere informatie?

Aanpassing kruising Jacob Obrechtlaan / Erasmuslaan

Vragen over de werkzaamheden aan de kruising, kunt u stellen aan dhr. Aarnoudse. Hij is telefonisch te bereiken via 140164.

Aanleg riolering Erasmuslaan

Vragen over de aanleg van de riolering, kunt u stellen aan dhr. Franken. Hij is telefonisch te bereiken via 0164-277587.

Heeft deze informatie u geholpen?