Van maandag 1 t/m zaterdag 6 februari zetten ondernemers, organisaties en overheidsinstellingen hun deuren open voor de landelijke campagne Week van de Circulaire Economie. 

In een circulaire economie worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Dat is nodig, omdat de aarde anders uitgeput raakt. Er zijn landelijke doelen opgesteld. In 2030 moet er 50% van het afvalmateriaal bijgebracht worden naar oorspronkelijke grondstoffen. Zo komen deze stoffen weer beschikbaar voor ondernemers en voor de productie van nieuwe goederen. In 2050 moet heel Nederland circulair zijn.

Bergen op Zoom heeft een sterke positie in de regio op het gebied van Circulaire Economie en specifiek op Biobased en Agrifood. Zo is burgemeester Frank Petter het boegbeeld van de Biobased economie.

Daarnaast is de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom gevestigd, een incubator voor ondernemers met vernieuwende Biobased ideeën. Ondernemers, overheden en kennisinstellingen vormen een netwerk dat samenwerkt aan het opschalen van circulaire materialen en chemicaliën voor de bouwmaterialen- en verpakkingsindustrie.

Eveneens gevestigd  in Bergen op Zoom is Delta Agrifood Business. Zij biedt een open innovatie- en expertisecentrum voor onderwijsinstellingen, startups, MKB, grotere bedrijven op het gebied van Plantbased Agrofood. Maar ook wordt draagvlak voor innovaties en transities gecreëerd. Vanuit expertise uit de sector ontstaan vernieuwende producten, waarmee de hele Zuidwestelijke Delta vooroploopt in deze sector.

In de Week van de Circulaire Economie zetten we als gemeente elke dag via Facebook en LinkedIn een ander bedrijf uit Bergen op Zoom in de spotlights.

De Week van de Circulaire Economie is een initiatief van Het Versnellingshuis, een landelijk programma dat het Nederlandse bedrijfsleven helpt circulair te ondernemen.