Door de hevige regenval van afgelopen week krijgen we veel meldingen over ondergelopen kruipruimtes en een hoge grondwaterstand.

Helaas kan het water door de hoge waterstand en de grote hoeveelheid neerslag niet snel afgevoerd worden. We verwachten dat dit een aantal dagen gaat duren. We kunnen dit proces jammer genoeg niet versnellen. Uiteraard houden we de hoogte van grondwaterstand nauwlettend in de gaten.

Wat betref water in uw kruipruimte moeten we u er op wijzen dat u volgens het bouwbesluit zelf verantwoordelijk bent voor de waterdichtheid van uw kruipruimte. Maar als uw woning volgens het bouwbesluit is gebouwd kunt u er op vertrouwen dat water in de kruipruimte geen kwaad kan. Meer info over het bouwbesluit leest u hieronder.

Neemt u vooral wel contact met ons op als het water hoger dan het maaiveld komt en uw woning indringt, of als u andere vragen heeft.

Bouwbesluit, Artikel 3.21: Wering van vocht van buiten

Een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte is, bepaald volgens NEN 2778, waterdicht.

Een constructie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte, en een kruipruimte, met inbegrip van de op die constructie aansluitende delen van andere constructies, voor zover die delen van invloed zijn op het kunnen binnendringen van vocht in het verblijfsgebied, de toiletruimte of de badruimte, is, bepaald volgens NEN 2778, waterdicht.

Een inwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte, voor zover die scheidingsconstructie niet grenst aan een ander verblijfsgebied, een andere toiletruimte of een andere badruimte, is, bepaald volgens NEN 2778, waterdicht.

Een constructie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte, en een kruipruimte, met inbegrip van de op die constructie aansluitende delen van andere constructies, voor zover die delen van invloed zijn op de specifieke luchtvolumestroom naar het verblijfsgebied, de toiletruimte of de badruimte, heeft een volgens NEN 2690 bepaalde, specifieke luchtvolumestroom van ten hoogste 20.10-6 m³/(m².s).