Als u geen mogelijkheid ziet om een stem uit te brengen tijdens de verkiezingen, dan kunt u iemand anders machtigen om dit voor u te doen. Iedereen met kiesrecht kan een stempas laten omzetten in een volmachtsbewijs. De persoon die u machtigt, kan de volmachtsstem (maximaal 3 volmachten) alleen tegelijkertijd met zijn/haar eigen stem uitbrengen.

Onderhandse volmacht

Om een machtiging te geven, gebruikt een kiezer de hiervoor bestemde achterzijde van de stempas. Dit heet een 'onderhandse volmacht'. De kiezer moet de gegevens invullen en hij/zij en de gemachtigde moeten beiden tekenen. U hoeft hier dus niet voor naar het stadskantoor. Een onderhandse volmacht kunt u alleen geven aan een kiezer die in dezelfde gemeente woont.

Bij het stemmen moet de gemachtigde een (kopie van het) identiteitsbewijs tonen van de volmachtgever. Dit bewijs mag op de dag van de stemming maximaal 5 jaar verlopen zijn. Een volmachtgever die uiteindelijk toch in de gelegenheid is om zelf te gaan stemmen, kan de onderhandse volmacht intrekken. In dat geval moet hij/zij zijn/haar tot volmacht omgezette stempas terugvragen bij de gemachtigde. Met deze stempas kan hij stemmen.

Schriftelijke volmacht

Een schriftelijke volmacht kunt u via dit formulier aanvragen door in te loggen met uw DigiD. Als de persoon die u de volmacht geeft geen DigiD heeft, moet u het formulier (Verzoek om bij volmacht te stemmen) uploaden. De gemachtigde ontvangt het volmachtbewijs vervolgens per post.

Let op: woont u in het buitenland, open dan de website via uw Nederlandse provider en/of telefoonprovider.

U kunt ook het formulier L8 (Verzoek om bij volmacht te stemmen) invullen en per post sturen. Het formulier stuurt u naar de burgemeester van de gemeente waar u op de dag van kandidaatstelling (1 februari 2021) woonde. Dit verzoekschrift moet uiterlijk op 12 maart om 17:00 uur door de burgemeester zijn ontvangen. U en degene die u machtigt vullen allebei een deel van dit formulier in. De gemachtigde hoeft, anders dan bij een onderhandse volmacht, niet in dezelfde gemeente te wonen. De gemachtigde ontvangt bij inwilliging van het verzoek een volmachtbewijs waarmee hij/zij namens de andere kiezer kan stemmen.

Adresgegevens:
Gemeente Bergen op Zoom
t.a.v. Team Verkiezingen
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

U kunt ook een afspraak maken om het ingevulde formulier in te leveren op het stadskantoor. U kunt dit online regelen of via telefoonnummer 140164

Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Als een volmacht schriftelijk is aangevraagd, verklaren we de stempas van de volmachtgever namelijk ongeldig. Daarnaast wordt deze ook vermeld op de lijst van ongeldige stempassen. De volmachtgever kan daardoor zijn/haar stem niet meer zelf uitbrengen en ook geen vervangende stempas krijgen.

Heeft deze informatie u geholpen?