Het college heeft besloten een aantal panden en een perceel grond als ‘verhandelbaar’ aan te merken. Er is onderzocht welke panden die in handen zijn van de gemeente, verkocht kunnen worden. In het Focusakkoord staat het afstoten van vastgoed als bezuinigingsmaatregel. Door het verkopen van vastgoed kan de gemeente haar schuldquote verlagen.

Het gaat om de volgende panden:

  • Blokstallen III
  • Stadsschuur 1 t/m 3
  • De Beeklaan 28a (Hof van Ram) Halsteren
  • Heesterbos (midgetgolfbaan)
  • Oude Huijbergsebaan 227 (molen en molenwachtershuisje) 
  • Koevoetstraat 39 (synagoge)
  • Zuidzijde Zoom 61 (parkkeetje)
  • Dorpsstraat 6 sterfhuisje) Halsteren
  • Wagenpleintje 2 (klein spuihuisje) 

Verder wordt een perceel grond aan de Beeklaan te koop aangeboden.

De verkoop van deze panden draagt eenmalig bij aan het verlagen van de schuldenlast van Bergen op Zoom. De gemeente heeft op dit moment 144 panden in eigendom (dit is inclusief sportaccommodaties). Voor een aantal panden gelden wel bepaalde voorwaarden bij verkoop. Zo geldt voor de Blokstallen dat het pand bijvoorbeeld verkocht kan worden als er voor gebruikers een andere bestemming is, of dat er een redelijke termijn van overgang is. Er zijn verschillende scenario’s mogelijk. Zo kan het eigenaarschap ook overgedragen worden met behoud van functie. Ook kan een commerciële partij de functies behouden en verhuurbare ruimtes verhuren. Uiteraard wordt hierover gesproken met de verenigingen die hier gebruik van maken. 

Bij het pand aan de Beeklaan is de intentie om het pand te verkopen met de huidige gebruikers. Ook bij de synagoge kan verkoop alleen plaatsvinden als een investeerder het gebruik van de synagoge voortzet. Het perceel waarop de midgetgolfbaan is gehuisvest zal in eerste instantie aan de huidige exploitant worden aangeboden. Het verkopen van de molen en molenwachtershuisje zal gebeuren in nauw overleg met de huidige beheerder (de molenaar). De locatie van het perceel aan de Beeklaan is een braakliggend stuk grond naast de retentievijver. Hierop ligt een woonbestemming.

De panden worden in eerste instantie verhandelbaar verklaard. Vervolgens zullen er taxaties worden uitgevoerd op basis van marktwaarde en wordt het verkoopdossier op orde gebracht. Tenslotte zullen de panden ook daadwerkelijk te koop worden gezet.

Vindt u dit een interessant artikel?