Wat houdt het landelijke vuurwerkverbod in en wat u kunt doen als er wel vuurwerk wordt afgestoken? In dit nieuwsbericht wordt antwoord gegeven op de veelgestelde vragen rond het vuurwerkverbod. 

Wat houdt dit landelijke vuurwerkverbod in? 

Het landelijk vuurwerkverbod houdt in dat er geen vuurwerk verkocht mag worden, maar ook niet mag worden afgestoken of vervoerd. Uiteraard met uitzondering van F1 vuurwerk.  

Mag ik wel vuurwerk vervoeren? 

Nee, uiteraard met uitzondering van F1 vuurwerk. 

Hoe wordt hierop gehandhaafd? 

Het basisteam politie Bergen op Zoom draagt zorg voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid. In het kader van vuurwerkoverlast voeren zij extra gerichte surveillance uit op basis van meldingen en eigen waarnemingen. Daarnaast treden zij op in geval van incidenten en ongevallen. 
Team handhaving van de gemeente is verantwoordelijk voor de handhaving van de leefbaarheid. In de maand december zijn zij in de wijken zowel preventief als repressief aanwezig om de vuurwerk overlast zo goed als mogelijk te beheersen. Op 31 december vanaf 08.00 uur tot 18.00 uur werken de boa’s en politie samen om bij de hotspots en kwetsbare objecten verbaliserend op te treden. Na 18.00 uur treedt de politie op om verbaliserend op te treden. 

Waarom geen georganiseerde vuurwerkshows op gepaste afstand? 

Op dit moment hebben we geen financiële middelen om dit te organiseren. Ook is het gelet op de coronacrisis niet verstandig om dit te doen. Voor de toekomst is dit wel een wens om dit te organiseren.

Welk vuurwerk is verboden? 

F1 vuurwerk is toegestaan, F2 vuurwerk is dit jaar ook verboden en F3 en F4 vuurwerk is sinds dit jaar sowieso verboden. Dit geldt ook voor aankomende jaren. Dit vuurwerk mag alleen door erkende professionals worden afgestoken.  

Wat mogen we wel afsteken?

Alleen fop- en schertsvuurwerk (categorie F1 vuurwerk) is nog wel toegestaan. Dit vuurwerk is het hele jaar te koop en mag vanaf 12 jaar worden gebruikt. (Trektouwtjes, sterretjes, sierfontijntjes)

Wat is de boete/straf bij het afsteken van vuurwerk?

Boetes vuurwerk
Soort vuurwerk Overtreding Boete
Consumentenvuurwerk (F2) In bezit van vuurwerk op straat of in de auto minimaal €100
Consumentenvuurwerk (F2) Afsteken van vuurwerk minimaal €250
Illegaal vuurwerk (inclusief F3 en F4) In bezit of afsteken van illegaal vuurwerk minimaal €400

Wat moet ik doen als er bij mij in de omgeving wel vuurwerk wordt afgestoken?

Bij overlast kunt u dit melden via het algemene nummer van de politie 0900-8844, via de website van de politie of meld het telefonisch aan de gemeente via 14 0164. Voor spoed of (levens)bedreigende situaties belt u 112. Meer informatie over het vuurwerkverbod via de website van de Rijksoverheid
 

Vindt u dit een interessant artikel?