Het college van burgemeester en wethouders gaat aan de gemeenteraad voorstellen akkoord te gaan met de ontvlechting van Theater de Maagd uit de gemeentelijke organisatie om samen met Poppodium Gebouw-T per 1 januari aanstaande verder door het leven te gaan als Stichting Podiumkunsten Bergen op Zoom e.o.

Er is inmiddels zo’n twee jaar gewerkt om tot dit punt te komen. Met dit voorgenomen besluit blijft het theater- en popaanbod in Bergen op Zoom bestaan en is de verwachting dat de samenwerking enorme kansen biedt om meer doelgroepen gebruik te laten maken van de mogelijkheden die het theater en het poppodium gezamenlijk hebben. De Maagd en Gebouw-T zijn aantrekkelijke leer- en werkplekken voor het ontwikkelen van talenten. Zo maken leerlingen van Curio al volop gebruik van de mogelijkheden die de beide podia bieden en is ook het bedrijfsleven (bijvoorbeeld TAIT, Siemens en Mendix) nauw betrokken bij de voortschrijdende ontwikkelingen bij De Maagd en Gebouw-T.

Met dit voorstel voldoet het college aan de bezuinigingsopdracht die in 2020 in het Focusakkoord door de gemeenteraad is opgelegd. In totaliteit werd toen een bezuiniging van € 1,9 miljoen opgelegd aan het Cultuurbedrijf. Het Cultuurbedrijf is onderdeel van de gemeentelijke organisatie en bestaat uit theater De Maagd, museum Het Markiezenhof en het Centrum voor de Kunsten (CKB). Met de oprichting van de Stichting Podiumkunsten e.o. wordt nu Theater de Maagd uit het Cultuurbedrijf (en dus ook uit de gemeentelijke organisatie) gehaald en gaat samen met Gebouw-T. De opdracht was om hier een bezuiniging van 5 ton (van de € 1,9 miljoen) te realiseren. Berekeningen tonen aan dat er een ombuiging van € 573.396,- wordt gehaald.

De gemeente Bergen op Zoom gaat een subsidierelatie aan met de Stichting Podiumkunsten. Het gebouw, de Maagd, blijft eigendom van de gemeente.