Begin april startte TenneT met een participatieproces voor het nieuwe 380/150/20 kV-hoogspanningsstation dat in de buurt van Halsteren moet komen. Samen met de omgeving is de netbeheerder op zoek gegaan naar geschikte locaties. TenneT gaat nu vijf locaties die in aanmerking komen, nader onderzoeken.

TenneT organiseerde de afgelopen maanden verschillende digitale bijeenkomsten om gebiedsinformatie op te halen, belangen te peilen en locatiesuggesties vanuit de omgeving te krijgen. Uiteindelijk ontstond er een ‘longlist’ met negen optionele locaties in de polders ten westen van Halsteren en Lepelstraat. Een aantal van die locaties kwam naar voren uit een eerder haalbaarheidsonderzoek, maar er zaten ook drie nieuwe suggesties bij vanuit de omgeving. Van de negen locaties bleken er vier - op basis van wet- en regelgeving - niet haalbaar of vergunbaar. De overgebleven vijf locaties worden nu uitgebreid onderzocht.

Nader onderzoek

Ingenieursbureau Witteveen+Bos onderzoekt in opdracht van TenneT de effecten van de plaatsing van een hoogspanningsstation op de vijf locaties. Ze beschrijven in een ‘projectboek’ op een objectieve manier wat de milieueffecten zijn, de technische consequenties, de kosten, de samenhang met het nieuw te realiseren hoogspanningsstation op Schouwen-Duiveland en wat de mening is vanuit de omgeving. Het projectboek met de effectbeschrijvingen van de locaties, wordt na de zomer voorgelegd bij de betrokken gemeentes en gepubliceerd op de projectwebsite. Op basis van het rapport kunnen de gemeentes uiteindelijk tot een voorkeursalternatief komen. 

Laat uw mening horen

In het projectboek beschrijft TenneT onder andere hoe de omgeving tegen de verschillende locaties aankijkt. Ook u kunt reageren en aangeven welke locatie uw voorkeur heeft, of waarom juist niet voor een bepaalde locatie gekozen moet worden. U kunt uw mening met TenneT delen via de online projectatlas. Daar zijn de vijf zoeklocaties te zien en kunt u heel eenvoudig op de kaart een reactie achterlaten. U vindt de projectatlas op de projectwebsite van TenneT. Reacties die voor half juli binnenkomen, worden meegenomen in het omgevingsbeeld in het projectboek.

Planfase

De reacties die TenneT nu ophaalt, zijn geen officiële zienswijzen. Op dit moment wil TenneT zoveel mogelijk van de omgeving horen hoe tegen bepaalde locaties wordt aangekeken, zodat daar bij de planuitwerking rekening mee kan worden gehouden. Zodra er in het najaar een voorkeurslocatie bekend is, wordt die verder uitgewerkt. Begin 2022 start dan de officiele ruimtelijke procedure. Op dat moment is het mogelijk om zienswijzen en later bezwaar en beroep in te dienen.

Waarom moet er een nieuw hoogspanningsstation bij Halsteren komen?

Het nieuwe hoogspanningsstation bij Halsteren is hard nodig. Op Schouwen-Duiveland en Tholen zit het 50 kV-energienet van de regionale netbeheerder Enduris vol. Er kunnen daardoor geen nieuwe, duurzame initiatieven worden aangesloten. Tegelijkertijd lopen ook de regionale energiewegen van Enexis in West-Brabant vol. Ook daar bereikt het netwerk het maximum van de transportcapaciteit. Door de werkzaamheden en de aanpassingen ontstaat er een zogenaamde 150 kV-ring in de elektriciteitsinfrastructuur en een koppeling met het landelijke 380 kV-net. Het elektriciteitsnet in de regio wordt daardoor minder storingsgevoelig. Én de capaciteit breidt fors uit, waardoor ook in de toekomst nieuwe duurzame initiatieven, zoals zonnedaken, kunnen worden aangesloten.