In de gemeente Bergen op Zoom gevestigde instellingen op het gebied van sociaal-cultureel werk, cultuur, educatie en recreatie kunnen in aanmerking komen voor een jubileumsubsidie. U kunt deze subsidie tot en met 31 december 2021 aanvragen.

Wat u moet weten

 • U kunt de subsidie het hele jaar indienen tot uiterlijk 1 jaar na de jubileumdatum.
 • Wat u moet meesturen:
  • een document met de oprichtingsdatum. Dit is alleen nodig als deze afwijkt van de datum in het handelsregister;
  • het jubileumprogramma.
 • Uw organisatie komt in aanmerking:
  • als het rechtspersoonlijkheid bezit;
  • volledige rechtsbevoegdheid bezit of bij het ontbreken daarvan staat ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel;
  • geen winstoogmerk/fundraising nastreeft;
  • Sociaal-culturele, culturele, educatieve en recreatieve doeleinden nastreeft.
 • U kunt deze subsidie tot en met 31 december 2021 aanvragen.

Heeft deze informatie u geholpen?