Hier kunt u een eenmalige bijdrage van de gemeente aanvragen voor culturele activiteiten.

Wat u moet weten

 • Subsidie kan gedurende het hele jaar worden aangevraagd.
 • Subsidie kan alleen toegekend worden als de gemeente nog voldoende subsidiebudget heeft. De bijdrage van de gemeente Bergen op Zoom is maximaal 30% van de projectkosten, met een maximum van € 25.000.
 • De aanvraag moet dertien weken voorafgaand aan de activiteit worden ingediend. Daarna wordt de aanvraag niet meer in behandeling genomen.

Waaraan u moet voldoen

 • De culturele activiteit:
  • draagt bij aan de belangrijkste pijlers uit de Cultuurvisie: talentvol, historisch, creatief of innovatief.
  • draagt door haar onderscheidende, vernieuwende karakter of door de passende locatie bij aan de aantrekkelijkheid van de gemeente.
  • overlapt diverse beleidsterreinen.
  • nodigt uit tot deelname van de inwoners van de gemeente.
  • draagt bij aan samenwerkingsverbanden, kennisdeling en kwaliteitsbevordering.
 • Uw organisatie:
  • is actief in de gemeente en heeft een culturele doelstelling.
  • is een stichting of een vereniging.
  • voldoet aan de kwaliteitseisen: artistieke kwaliteit, ondernemerschap en betekenis voor de stad.
  • heeft een deugdelijk bestuur en integere bedrijfsvoering. Dit blijkt uit de registratie in het handelsregister.
 • Is uw aanvraag goedgekeurd? Dan bent u verplicht om de gesubsidieerde activiteit uit te voeren en hierover verantwoording af te leggen. U bent verplicht wijzigingen, beëindiging of annulering van gesubsidieerde activiteiten, inclusief ontbinding van de rechtspersoon te melden.
 • Dit heeft u nodig:
  • een sluitende begroting.
  • een projectplan conform format. Deze vindt u onderaan deze pagina.
  • een scan van een bankafschrift.

Meer informatie

Subsidieregeling Cultuur Bergen op Zoom(externe link)
Algemene Subsidieverordening(externe link)

Wilt u de Cultuurvisie 2013 Bergen op Zoom of de Beleidsregels Cultuur 2017 inzien?
Stuurt u dan een e-mail naar communicatie@bergenopzoom.nl.

Projectplanformat culturele activiteit

Heeft deze informatie u geholpen?