Het college van de gemeente wil een bedrag van € 675.000 beschikbaar stellen voor de cultuursector. Dit bedrag, wat verspreid moet worden over 3 jaar, is voor initiatieven of activiteiten die het culturele veld in Bergen op Zoom versterken of verder ontwikkelen.

De pandemie heeft een forse klap uitgedeeld aan de cultuursector. Vernieuwing en krachtenbundeling kunnen helpen om wendbaar en weerbaar te blijven. De gemeente Bergen op Zoom wil deze ontwikkeling stimuleren met behulp van deze regeling. Ze is bedoeld om initiatieven te ondersteunen die helpen om de culturele sector in de gemeente Bergen op Zoom toekomstbestendig te houden of te maken.

De regeling komt uit de Rijkscompensatiemiddelen en is bestemd voor zakelijke, organisatorische of artistieke ontwikkeling van het cultuurveld. Ze stimuleert culturele non-profit organisaties en creatieve makers met een culturele doelstelling tot nieuwe vormen van samenwerking, verdieping en professionalisering. Dit doel moet worden bereikt in samenwerking met anderen binnen en buiten de eigen sector of gericht zijn op binding met inwoners, leden, vrijwilligers en bezoekers.

Na positieve bespreking in de raadscommissievergadering van eind september kan de regeling in werking treden.

Vragen over de regeling kunt u stellen via: cultuur@bergenopzoom.nl.