Met de start van nieuwkomerslocatie ‘Wereldwijs’ op basisschool Het Kompas zijn daar de deuren geopend voor nieuwkomersonderwijs aan kinderen in de leeftijd van groep 3 tot en met 8. Betrokken organisaties van de Brabantse Wal hebben gezamenlijk afspraken gemaakt voor intensief taalonderwijs aan deze kinderen. Met het centraal opvangen van deze leerlingen beogen zij een betere start voor nieuwkomerskinderen in het onderwijs.

Aanleiding voor de nieuwkomersvoorziening

Het organiseren van passend onderwijs voor nieuwkomerskinderen in een ‘gewone’ basisschool is geen gemakkelijke opgave voor leerkrachten. Kinderen die het Nederlands nog onvoldoende beheersen, soms nog niet lezen en schrijven, vragen intensieve aandacht en ondersteuning. Dit zorgt voor grote verschillen in een reguliere setting.
Door heel Nederland organiseren schoolbesturen en gemeenten taalklassen waar deze kinderen een ‘taalbad’ krijgen middels een intensief programma door daarvoor opgeleide leerkrachten. In een overleg tussen scholen en gemeenten kwam de wens naar voren om dit ook zo gezamenlijk te gaan regelen voor de nieuwkomerskinderen van de Brabantse Wal gemeenten. Hierbij werd ook de landelijke organisatie, LOWAN, op dit gebied betrokken.

In een nieuwe omgeving

Migrerende kinderen hebben te maken met grote onzekerheid, afscheid van het oude, tegelijkertijd de confrontatie met het nieuwe. Voor hen is naar school gaan, meedoen met andere kinderen en een nieuwe taal leren, van immense waarde. Het duurt gemiddeld zo´n 4 tot 5 jaar voordat kinderen optimaal van het aangeboden onderwijs kunnen profiteren. Dan is het zaak om de start ervan goed te regelen, zodat de kinderen de kans krijgen eerder hiervan te kunnen profiteren

‘Wereldwijs’

De taalklas is gehuisvest in basisschool Het Kompas te Bergen op Zoom. Directeur Yolanda Groen heeft de leiding over ‘Wereldwijs’. Zij werkt met een aantal gespecialiseerde leerkrachten enthousiast aan het opbouwen en vormgeven van deze prachtige voorziening.
De Brabantse Wal gemeenten bekostigen het leerlingenvervoer en bieden ondersteuning aan het team van Wereldwijs.  Na het doorlopen van het speciaal samengestelde onderwijsprogramma stromen kinderen door naar een door de ouders zelf te kiezen school, al dan niet in de eigen woonomgeving.  Meestal lukt dat binnen één tot anderhalf jaar. Om zorg te dragen voor een soepele overgang wordt de expertise vanuit de nieuwkomerslocatie gedeeld met het reguliere onderwijs. Op deze wijze wordt gewerkt aan een betere start voor en integratie van deze kinderen in het Nederlandse onderwijs.