In een eerder bericht werd al aangegeven dat diverse bomen, naar aanleiding van een inspectie, gemerkt werden om gekapt te worden. Op vrijdag 15 juli is officieel het broedseizoen afgelopen en kan de gemeente starten met de kapwerkzaamheden, waaronder langs de Rooseveltlaan. Voordat de gemeente de gemarkeerde bomen kapt, wordt er altijd gecontroleerd of er nog broedende dieren aanwezig zijn. Als dit het geval is, wordt de boom op een later moment gekapt. Waar mogelijk, plaatst de gemeente nieuwe planten of bomen terug, passend bij de omgeving.

Waarom worden bomen gekapt?

De gemeente wil haar groene karakter behouden en duurzaam verbeteren. Een onderdeel hiervan is zuinig omgaan met de bomen en het goed onderhouden hiervan. Daarom voert de gemeente regelmatig inspecties uit. Uit de inspecties kan blijken dat sommige bomen gekapt moeten worden. Dit kan om meerdere redenen zijn:

  • De boom blijkt bij de inspectie ziek te zijn, is niet meer gezond te krijgen en vormt een gevaar voor de omgeving.
  • Er is te weinig onder- of bovengrondse groeiruimte voor de boom. Tegenwoordig brengt de gemeente speciale substraten aan, zodat de bomen de bestrating niet opdrukken. Daarnaast worden er geen bomen meer geplant op leidingen, kabels, stoepen en riolering.
  • Door grote rioleringswerkzaamheden of wegconstructies kan de boom niet blijven staan.

De laatste reden geldt bij de Rooseveltlaan. In het verleden zijn hier bomen op het riool geplant. Door noodzakelijke werkzaamheden aan het riool en het wegdek, moeten deze bomen verwijderd worden. Boven het riool worden geen bomen teruggeplaatst. Wel wordt gekeken naar de mogelijkheden van het terugplaatsen van bomen of planten op de juiste locatie en het soort boom dat past bij de omgeving.