Gemeente Bergen op Zoom start met het bestrijden van de eikenprocessierups door het bespuiten van nesten in bomen in gebieden waar de meeste overlast wordt verwacht. We doen dit door te spuiten met Xentari (net als vorig jaar) en de inzet van nematoden (nieuw).

De eikenprocessierups is een natuurlijk fenomeen en zorgt sinds jaren voor hinder. Ze vormen een risico voor de volksgezondheid en zijn zelden een boomprobleem. De brandharen welke zich op de rupsen en in de nesten bevinden, kunnen veel overlast veroorzaken bij mens en dier. Indien mensen of dieren in aanraking komen met de brandharen, kunnen diverse allergisch lijkende reacties ontstaan op huid, ogen en luchtwegen.

Om overlast zo veel mogelijk te beperken gaat de gemeente Bergen op Zoom adequaat om met het beheer. Wethouder Van der Velden: “Hiervoor maken we een zorgvuldige afweging tussen risico’s, bestrijdingsmethoden en beperken van milieubelasting”.


Mix van maatregelen

De gemeente werkt op basis van de landelijke leidraad beheersing eikenprocessierups 2019. Er is een mix van maatregelen opgesteld met als doel de overlast tot een minimum te beperken.

In de nacht van 29 op 30 april begint de gemeente met de bestrijding via nematoden (aaltjes). Dit gebeurt ’s nachts omdat de aaltjes gevoelig zijn voor UV-licht. De nematoden worden ingezet op locaties waar rupsen van bijzondere soorten vlinders voorkomen, zo voorkomt en beperkt de gemeente schade aan deze vlindersoorten.

Volgende week start de gemeente met het bespuiten van bomen in gebieden waarin de meeste overlast wordt verwacht, dat gebeurt met het middel Xen Tari. De toegepaste middelen zijn veilig voor mens en dier. Op locaties binnen de gemeente waar niet gespoten wordt en toch overlast ontstaat, wordt op een later moment overgegaan naar bestrijding middels zuigen of plukken.


Wil je weten in welke 
gebieden we aan de slag gaan? Ga dan naar de overzichtskaart.

Wil je meer weten over de eikenprocessierups en wat we zoal doen om ze te bestrijden? Kijk dan op onze speciale eikenprocessierups pagina