De gemeente Bergen op Zoom moet helaas bezuinigen. Dat komt vooral omdat veel dingen veel duurder zijn geworden, het takenpakket van de gemeente fors is uitgebreid en er de laatste jaren meer geld uitgaat dan er binnenkomt. De gemeente moet binnen enkele jaren financieel weer vet op de botten krijgen. Daarvoor zijn forse ombuigingen nodig. In een eerste bezuinigingspakket is daarvan al 5,5 miljoen euro gevonden. Een groot deel daarvan betreft bezuinigingen op personeel van de gemeente. Nu zoekt de gemeente nog ruim 3,5 miljoen euro aan nieuwe ideeën om te bezuinigen.

Daarbij heeft de gemeente de hulp van inwoners hard nodig. Waarop kan de gemeente volgens u besparen? En hoe kijkt u aan tegen voorstellen om te bezuinigen? Om dit in kaart te brengen is de gemeente het Samen Prioriteren gestart.

Hoe werkt het? 

Via een vragenlijst en een online gesprek heeft de gemeente inwoners gevraagd om ideeën aan te dragen voor mogelijke bezuinigingen en aan te geven hoe zij aankijken tegen mogelijke maatregelen. Hierbij zijn ook organisaties en verenigingen gevraagd om hun reactie te geven. Deze inbreng is gebundeld, en meegenomen in het voorstel voor bezuinigingen waarover de gemeenteraad op 27 mei 2021 een besluit zal nemen. 

Misschien zijn uit Samen Prioriteren voorstellen naar boven gekomen die niet mogelijk blijken. Bijvoorbeeld omdat ze wettelijk niet mogen. Of waar in de gemeenteraad uiteindelijk geen meerderheid voor is. Het is goed om daar bij stil te staan. 

Inbreng op vragenlijst

Van 1-10 maart konden inwoners via een vragenlijst reageren op verschillende ideeën om geld te besparen. Ze konden ook zelf ideeën aandragen. Ruim 1700 inwoners hebben hieraan deelgenomen, en ruim 4800 ideeën, suggesties en gevoelens ingebracht.

De inbreng van deze inwoners is verwerkt in de onderstaande rapportage.

Rapportage vragenlijst Samen Prioriteren

In hun reactie op de vragenlijst hebben verschillende inwoners de gemeente concrete hulp aangeboden. Bijvoorbeeld omdat zij expert zijn op dit gebied. Daarvoor is de gemeente hen erg dankbaar. Omdat de vragenlijst volledig anoniem was, kunnen we niet rechtstreeks contact met hen opnemen. We willen deze betrokken en hulpvaardige inwoners vragen zich via het email adres van Samen Prioriteren nogmaals te melden. 

Online gesprek

Op maandag 29 maart was het online gesprek van Samen Prioriteren. Hierbij gingen 86 inwoners meer dan een uur verdiepend met elkaar in gesprek over opvallende zaken die uit de vragenlijst naar voren waren gekomen. Doel was om meer te weten te komen over de keuzes die inwoners zouden maken, en hun redenen hiervoor. Deelname aan het online gesprek was ook mogelijk wanneer inwoners niet hadden deelgenomen aan de vragenlijst. 

De opbrengst van dit online gesprek zijn verwerkt in het onderstaande rapport.

Rapportage online gesprek Samen Prioriteren

Infographic

De twee rapporten (van de vragenlijst en van het online gesprek) zijn samengevat in een infographic. Hierin is in een oogopslag te zien wat de belangrijkste uitkomsten zijn van het Samen Prioriteren.

Eerste proef

De gemeente ziet Samen Prioriteren als een eerste proef om te kijken hoe inwoners nog meer betrokken kunnen worden bij de keuzes die de gemeente maakt. Ook waar het om moeilijke besluiten als bezuinigingen gaat. De gemeente is dankbaar dat veel inwoners hier hun bijdrage aan hebben willen leveren. Na afloop van de proef wordt gekeken of deze aanpak ook op andere momenten gebruikt kan worden.

Vragen?

Daarvoor kan contact opgenomen worden met het projectteam via SamenPrioriteren@bergenopzoom.nl. De verzamelde contactgegevens worden enkel gebruikt om inwoners te informeren over dit project, en daarna verwijderd. De contactgegevens zijn niet gekoppeld aan de inbreng die inwoners hebben gegeven in de vragenlijst of het online gesprek. Die waren beide anoniem.

Heeft deze informatie u geholpen?