De gemeente Bergen op Zoom moet helaas bezuinigen. Dat komt vooral omdat veel dingen veel duurder zijn geworden, het takenpakket van de gemeente fors is uitgebreid en er de laatste jaren meer geld uitgaat dan er binnenkomt. De gemeente moet binnen enkele jaren financieel weer vet op de botten krijgen. Daarvoor zijn forse ombuigingen nodig. In een eerste bezuinigingspakket is daarvan al 5,5 miljoen euro gevonden. Een groot deel daarvan betreft bezuinigingen op personeel van de gemeente. Nu zoekt de gemeente nog ruim 3,5 miljoen euro aan nieuwe ideeën om te bezuinigen.

Daarbij heeft de gemeente de hulp van inwoners hard nodig. Waarop kan de gemeente volgens u besparen? En hoe kijkt u aan tegen voorstellen om te bezuinigen? Om dit in kaart te brengen is de gemeente het Samen Prioriteren gestart.

Hoe werkt het? 

Via een vragenlijst en een online gesprek kunt u ideeën aandragen voor mogelijke bezuinigingen en aangeven hoe u aankijkt tegen mogelijke maatregelen. Hierbij vragen we ook organisaties en verenigingen om hun reactie te geven. Deze inbreng wordt gebundeld, en meegenomen in het voorstel voor bezuinigingen waarover de gemeenteraad op 27 mei 2021 een besluit zal nemen. 

Misschien komen uit dit proces voorstellen naar boven die niet mogelijk blijken. Bijvoorbeeld omdat ze wettelijk niet mogen. Of waar in de gemeenteraad uiteindelijk geen meerderheid voor is. Het is goed om daar vooraf bij stil te staan. 

Inbreng op vragenlijst

Van 1-10 maart konden inwoners via een vragenlijst reageren op verschillende ideeën om geld te besparen. Ze konden ook zelf ideeën aandragen. Ruim 1700 inwoners hebben hieraan deelgenomen, en ruim 4800 ideeën, suggesties en gevoelens ingebracht.

De inbreng van deze inwoners is verwerkt in de onderstaande rapportage.

In hun reactie op de vragenlijst hebben verschillende inwoners de gemeente concrete hulp aangeboden. Bijvoorbeeld omdat zij expert zijn op dit gebied. Daarvoor is de gemeente hen erg dankbaar. Omdat de vragenlijst volledig anoniem was, kunnen we niet rechtstreeks contact met hen opnemen. We willen deze betrokken en hulpvaardige inwoners vragen zich via het email adres van Samen Prioriteren nogmaals te melden. 

Online gesprek

Op maandag 29 maart (19.30-20.45 uur) is het online gesprek van Samen Prioriteren. Hiervoor hebben zich al meer dan 300 deelnemers gemeld. Zij gaan anoniem met elkaar in gesprek over de dilemma’s die er uit de vragenlijst komen. Deelname aan het online gesprek is ook mogelijk wanneer niet is deelgenomen aan de vragenlijst. 

In april zullen de resultaten van Samen Prioriteren (de vragenlijst en het online gesprek) worden gedeeld via deze pagina. 

Eerste proef

De gemeente ziet Samen Prioriteren als een eerste proef om te kijken hoe inwoners nog meer betrokken kunnen worden bij de keuzes die de gemeente maakt. Ook waar het om moeilijke besluiten als bezuinigingen gaat. De gemeente hoopt dat veel inwoners hier hun bijdrage aan willen leveren. Na afloop van de proef wordt gekeken of deze aanpak ook op andere momenten gebruikt kan worden.

Vragen of aanmelden om mee te doen? 

Hiervoor kunt u contact opnemen met het projectteam via SamenPrioriteren@bergenopzoom.nl. De verzamelde contactgegevens worden enkel gebruikt om u te informeren over dit project, en daarna verwijderd. De contactgegevens zijn niet gekoppeld aan de inbreng van u in de enquête of het online gesprek. Die zijn beide anoniem.

Heeft deze informatie u geholpen?