In het buitengebied op bosrijke locatie gelegen bouwkavel aan de Ruytershoveweg 31-33 te Bergen op Zoom.

Ruytershoveweg
Ruytershoveweg 31/33

Status: Onder bod
Aantal beschikbaar: 1
Aanvaarding: In overleg

Oppervlakte: 5247m2
Energielabel: B

Kosten: €367.000 vrij op naam

Meer informatie kunt u opvragen bij Baas Makelaars(externe link).

Bestemmingsplan

De kavels zijn gelegen in bestemmingsplan 'Buitengebied Oost'. De bestemming is 'wonen' en 'natuur' bebouwing alleen toegestaan binnen het aangegeven bouwvlak. Omvang en aard van de toegestane bebouwing is terug te vinden in de bestemmingsplanregels. Het complete bestemmingsplan is op te vragen via ruimtelijkeplannen.nl(externe link). De algemene voorwaarden voor de verkoop van bouwgrond en overige grond van de gemeente Bergen op Zoom zijn van toepassing.

Bodemonderzoek

De gemeente heeft een verkennend bodemonderzoek laten uitvoeren. In het rapport is de conclusie opgenomen dat de milieuhygiënische bodemkwaliteit geen belemmering vormt voor de beoogde nieuwbouw op de locatie. Dit rapport wordt bij interesse ter beschikking gesteld.

NUTS voorzieningen

Het perceel is nog niet aangesloten op het water en elektriciteitsnetwerk. De aanvraag hiervan dient door en voor rekening van de toekomstige eigenaar te worden gedaan. Afvoer van vuilwater en fecaliën dient te geschieden via een septictank (IBA klasse 3), een en ander conform de voorschriften van het waterschap 'de Brabantse Delta'. Conform de huidige bouwschriften is aansluiting op het aardgasnetwerk niet meer mogelijk. Er dient dus 'gasloos' te worden gebouwd.

Duurzaam bouwen

Onze gemeente wil duurzamer worden. Met duurzaam bouwen belasten we, nu en in de toekomst, het milieu zo min mogelijk bij het bouwen, gebruiken, renoveren of slopen van gebouwen. Duurzaam bouwen draagt daarmee bij aan de oplossing van wereldwijde milieuproblemen als klimaataantasting door broeikasgassen en het opraken van grondstoffen.

Onze gemeente beschikt over het programma GPR Gebouw, een instrument voor duurzaam bouwen. Het internetprogramma helpt uw architect in het keuzetraject en maakt duurzaamheidprestaties inzichtelijk. Met dit programma ontwerpt u een woning die een betere kwaliteit heeft op het gebied van energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Het gebruik maken van dit programma is geheel kosteloos. Wilt u gebruik maken van het programma GPR Gebouw, neemt u dan contact op met de heer J. Leenknecht van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Hij is bereikbaar het op het telefoonnummer 0164 – 277526 en per e-mail J.Leenknecht@bergenopzoom.nl.

Heeft deze informatie u geholpen?