Onlangs zijn via een video tussentijdse resultaten gepresenteerd van het project Kansrijk Schakelen. Het gaat hier om een project dat in de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht is opgezet en als doel heeft om leerlingen tussen 10 en 14 jaar te begeleiden op het gebied van (begrijpend) lezen. 

Het moet op die manier de overstap van basis- naar voortgezet onderwijs makkelijker maken. Dit doel is mede gekozen vanwege de forse daling van de leesvaardigheid onder jongeren. In de video op kansrijkschakelen.nl worden de tussentijdse resultaten en de vervolgstappen gepresenteerd. Belangstellenden worden uitgenodigd om met het projectteam verder ‘op te schakelen’.