Het gemeentebestuur is van plan om van het centrum een voetgangersgebied te maken. Fietsers zijn hierbij wel toegestaan. Laden en lossen kan tussen 05.00 – 12.00 uur. Buiten deze venstertijden is het gebied afgesloten voor iedere verkeersdeelnemer anders dan een voetganger, fiets of houder van een ontheffing.

Ook wil het college een inrijverbod instellen in de Korenbeursstraat. Om dit te realiseren heeft het gemeentebestuur een officieel ontwerp-verkeersbesluit genomen. Deze ontwerp-verkeersbesluiten met daarin de voorstellen voor de verkeerswijzigingen zijn openbaar gepubliceerd op Binnenstad https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2023-367564.html(externe link) en Korenbeursstraat > https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2023-367587.html(externe link)

De ontwerp-verkeersbesluiten liggen ook ter inzage op het stadskantoor. Tot 5 oktober 2023 kan men hiertegen een zienswijze indienen bij het college. Mocht u nog vragen hebben over deze besluiten kunt u die stellen via bozbereikbaar@bergenopzoom.nl.