Dinsdag 5 oktober start de pilot van het klanttevredenheidsonderzoek. Naar aanleiding van het Focusakkoord is besloten dat de dienstverlening verbeterd moet worden. Om de dienstverlening te verbeteren, moet deze eerst meetbaar worden gemaakt. Met deze pilot kan de gemeente een inzicht krijgen op een gemiddeld rapportcijfer, verbeterpunten, maar ook haar sterktes.

Eens in de zoveel tijd doet de gemeente een burgerpeiling over de algemene tevredenheid. Echter is er een behoefte aan een continu overzicht, zodat de gemeente goed inzichtelijk krijgt op welke punten het goed gaat en op welke punten zij kan verbeteren. Wethouder Barry Jacobs geeft aan: “Anouk Mettler, trainee van De Toekomst Van Brabant, is aan de slag gegaan met deze opdracht en na vele gesprekken met collega’s uit de organisatie en een extern onderzoek naar hoe klanttevredenheid in andere gemeenten gemeten wordt, is in goed contact met de gemeenteraad besloten van start te gaan met een klanttevredenheidspilot.”

De pilot duurt een jaar. In december volgt een tussentijdse evaluatie om te ondervinden of daadwerkelijk de juiste vragen gesteld worden en waar het onderzoek verbeterd of aangepast moet worden. Inwoners die contact hebben gehad met de gemeente via het KlantContactCentrum ontvangen naderhand een e-mail met de vragenlijst. Aan de receptie kunnen inwoners een QR-code meenemen of een URL naar de vragenlijst, zodat ook deze inwoners hun mening kan delen met de gemeente.