U mag caravans of aanhangers maximaal 3 dagen na elkaar parkeren als er geen parkeerverbod geldt. Het voor korte tijd weghalen van de aanhanger of caravan betekent niet dat u dit opnieuw voor drie dagen mag doen. Bij overlast kunt u een melding maken bij de gemeente of via de BuitenBeter App.

Caravans en aanhangers die op de openbare weg geparkeerd staan kunnen overlast veroorzaken. Bijvoorbeeld doordat er voor langere tijd een parkeerplaats wordt ingenomen. Het is toegestaan als de caravan of aanhanger op de eigen oprit staat, tenzij er een gevaarlijke situatie ontstaat.

Campers mogen als normale auto’s in parkeervakken worden gezet.

Overlast melden

Ervaart u overlast door een caravan of aanhanger in uw omgeving? Bespreek dit dan in de eerste plaats met de eigenaar. Komt u er met de eigenaar van de aanhanger of caravan niet uit? En staat deze niet op eigen terrein? Dan kunt u de overlast melden. Als u in het bezit bent van een smartphone kunt u ook melden via de BuitenBeter App.

Wat de gemeente doet

De gemeente onderzoekt uw melding. Als het nodig is wordt de eigenaar van de aanhanger of caravan er op gewezen dat deze moet worden verwijderd. Gebeurt dit niet, dan zal de gemeente de aanhanger of caravan op kosten van de eigenaar verwijderen.

Deze aanhangers en caravans worden op kosten van de eigenaar opgeslagen op een gemeentelijk terrein. Als de eigenaar de aanhanger of caravan niet binnen 13 weken ophaalt, wordt deze eigendom van de gemeente.

Heeft deze informatie u geholpen?