U mag caravans of aanhangers maximaal 3 dagen na elkaar parkeren als er geen parkeerverbod geldt. Het voor korte tijd weghalen van de aanhanger of caravan betekent niet dat u dit opnieuw voor drie dagen mag doen. Bij overlast kunt u een melding maken bij de gemeente of via de BuitenBeter App.