Vandaag woensdag 23 juni opende wethouder van der Velden Park Belvedère in Fort Zeekant. Waar nu het park ligt was ooit braakliggend terrein. De gemeente Bergen op Zoom heeft samen met Stadlander, PROP tuinarchitecten en bewoners gewerkt aan het plan ‘Park Belvedère’.  Het resultaat is een gevarieerd park met hoogteverschillen, stroomgoten, allerlei soorten bomen, planten, struiken, een wandelboulevard met zitplekjes en een groot grasveld.

Park Belvedère is onderdeel van het plan Scheldebalkon. Twee jaar geleden zijn bewoners uit de directe omgeving uitgenodigd om in ontwerpsessies hun wensen en ideeën over het park met de gemeente te delen. Deze zijn meegegeven aan de ontwerpers van het park en vertaald naar een ruw schetsontwerp. Met de totstandkoming van dit park is een oude belofte aan de naaste buren van het park nagekomen. Vandaag opende wethouder van der Velden het park en gaf het hiermee als het ware aan de omwonenden.

Aannemer Prop Beplantingswerkzaamheden heeft samen met landschapsarchitect Reinier Gerritsen een ontwerp gemaakt dat aan alle eisen ten aanzien van functionaliteit, gebruikswaarde en onderhoud voldeed. “In het bijzonder is invulling gegeven aan duurzaam bouwen. Denk hierbij aan klimaat-adaptief: met drainstelsels wordt regenwater opgevangen en via goten en wadi’s in de bodem geïnfiltreerd. Ook hebben we gedacht aan circulair bouwen: gebruik maken van tweedehands producten, zoals het toepassen van betonnen platen die uit de regio zijn vrijgekomen en hergebruikt”, aldus wethouder van der Velden.

Het park is slecht een klein onderdeel van de herontwikkeling van Fort Zeekant. Woningcoöperatie Stadlander is volop bezig in deze wijk. Er komen nieuwe huizen (na sloop) of oude huizen worden opgeknapt. Een van de projecten dat hier weer onderdeel van is is Bergse Buren.