Aanpassing kruising Zuiderdreef-Markiezaatsweg.

Vanwege de Corona-uitbraak is het organiseren van een inloopbijeenkomst hierover momenteel niet verantwoord. 
Wij zijn derhalve genoodzaakt dit schriftelijk / digitaal te doen. 

De afgelopen jaren zijn diverse signalen bij de gemeente binnengekomen die vroegen om aanpassing van de kruising Zuiderdreef-Markiezaatsweg. Met name het onrustige verkeersbeeld en de moeizame oversteekbaarheid gaven een breed gedeeld gevoel van verkeersonveiligheid. Hoewel er gelukkig nauwelijks ongevallen voordoen is er serieus aandacht voor dit gevoel van verkeersonveiligheid.

Medio vorig jaar zijn daarom tijdelijke maatregelen getroffen. Dit betrof het afzetten van de voorsorteerstroken op de Markiezaatsweg en het daarmee verruimen van de opstelstrook halverwege het oversteken of afslaan. Deze tijdelijke maatregelen hebben inmiddels al geleid tot een rustiger verkeersbeeld.

Door de gemeente is vorig jaar eveneens onafhankelijk advies gevraagd naar mogelijke permanente verbeteringen, qua verkeerveiligheid, doorstroming en toekomstbestendigheid. Daarbij zijn drie mogelijke kruispuntinrichtingen vergeleken: een voorrangskruising, een kruising met verkeerslichten en een rotonde. 
De voorrangskruising komt daar nadrukkelijk als beste oplossing uit. De verkeersveiligheid, oversteekbaarheid en doorstroming is met een voorrangskruising het beste gewaarborgd, ook als de woningbouw in de Markiezaten geheel is gerealiseerd. Daarvoor zijn diverse uit te voeren verbeteringen voorgesteld zoals het definitief weghalen van de voorsorteerstroken, ruimere boogstralen en het bundelen van de oversteek voor fietsers en voetgangers).

Dit advies en de voorstellen zijn door het college van B&W overgenomen. Tevens is opdracht gegeven om de voorgestelde verbeteringen aan de voorrangskruising Zuiderdreef-Markiezaatsweg nog dit jaar (gefaseerd) uit te laten voeren. Bij deze brief zit een impressie van de beoogde aanpassingen aan de kruising Zuiderdreef-Markiezaatsweg. 

Onderaan deze pagina vindt u het adviesrapport en het voorlopige inrichtingsontwerp. Tevens bestaat de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Dit kan door een e-mail te sturen naar bozbereikbaar@bergenopzoom.nl

Wij ontvangen uw reactie graag voor maandag 13 april 2020.
Ons streven is vervolgens om alle vragen in mei (persoonlijk) te beantwoorden.
 

Heeft deze informatie u geholpen?