Nieuwe partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezing dienen ondersteuningsverklaringen in te leveren. Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde die deelname van een partij aan de verkiezing ondersteunt. Voor het afleggen van een ondersteuningsverklaring voor een nieuwe politieke groepering kunt u van 4 januari tot en met 1 februari terecht in het Stadskantoor. U moet hiervoor een afspraak maken. 

Afspraak maken

Ondertekenen ondersteuningsverklaring

De ondersteuningsverklaring ontvangt u van de politieke partij die u wil ondersteunen. Vergeet niet om naast de ingevulde ondersteuningsverklaring uw identiteitsbewijs mee te nemen naar het Stadskantoor. U ondertekent het formulier in bijzijn van de ambtenaar. Op een eenmaal ingeleverde verklaring kan niet meer worden teruggekomen. 

Meer informatie over ondersteuningsverklaring

Nieuwe partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezing dienen ondersteuningsverklaringen in te leveren. Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde die deelname van een partij aan de verkiezing ondersteunt. De ondersteuningsverklaringen kunnen vanaf vier weken voor de dag van kandidaatstelling tot op de dag van kandidaatstelling worden afgelegd, van 4 januari 2021 tot en met 1 februari 2021.

Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website van de kiesraad.

Heeft deze informatie u geholpen?