Op 28 mei 2021 heeft wethouder Patrick van der Velden de nieuwe brug over de Burgemeester Peterssluis in gebruik genomen. Na een werktraject van 10 maanden drukte hij vandaag op de knop om de vernieuwde brug te sluiten. Wethouder Jeroen de Lange heeft met het knippen van een lint de brug weer voor het verkeer opengesteld, waarna de brug officieel is geopend.

In november 2018 startte de Gemeente Bergen op Zoom een aanbestedingsprocedure op voor de renovatie van de Burgemeester Peterssluis. Istimewa Elektro te Vlissingen kreeg de opdracht voor het volledige complex, waaronder het terrein, de civiele constructies, de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties, automatiserings-, informatie- en communicatiesystemen en de omgevingsgerelateerde elementen, zoals de lichtlijnen, aanlegsteigers en meerpalen van de Burgemeester Peterssluis. “Tijdens de voorbereidingen is nagenoeg elk onderdeel beoordeeld op herbruikbaarheid, de nieuwste (veiligheids)eisen en de toekomstbestendigheid voor een levensduur van de komende 30 jaar”, vertelt Steffan Gebraad van Istimewa Elektro. “Zo zijn bijvoorbeeld de hameistijlen in stand gebleven en de gerelateerde installaties juist weer vernieuwd”. 

De uitvoering

De uitvoering van het werk is na de zomer van 2020 opgestart. Dat ging om: 
•    Leggen van nieuwe bekabeling in de grond voordat het stormseizoen begint
•    Installeren van nieuwe elektrotechnische installatie
•    Vervangen van de brugval met hoofddraaipunten en opleggingen 
•    Vervangen van de brugaandrijving
•    Vervangen van de balans met draaipunten en hangstangen 
•    Aanpassen betonconstructie brugkelder t.b.v. hoofddraaipunten 
•    Aanpassen betonconstructie hameistijlen t.b.v. brugaandrijving 
•    Herstellen betonschade en conserveren hameistijlen
•    Aanbrengen trappen en bordessen t.b.v. onderhoud en brugaandrijving 
•    Afscherming sluisterrein door het plaatsen van nieuw hekwerk

De projectkosten bedragen ongeveer 5 miljoen euro. Het totaalgewicht van de nieuwe brug is ongeveer 140 ton, waarvan 30 m3 beton (60 ton) in de ballastkist. De brug is in Friesland gebouwd en via het water richting Bergen op Zoom gekomen. Alle kabels en leidingen die onder het complex doorlopen zijn letterlijk afgepeld tot de laatste kabel. In totaal ligt er ongeveer 12 kilometer kabel en dat zijn 450 stuks.   

Veilige en duurzame brug

Het eindresultaat is een CE gemarkeerde brug welke voldoet aan de laatste wet- en regelgeving. Wethouder Patrick van der Velden, portefeuillehouder Openbare Ruimte, is dan ook zeer trots op het resultaat van deze grote klus. “Wat is het verloop van dit project goed gegaan!  Dit hele traject is piekfijn voorbereid samen met alle partners. De contractvoorbereiding, aanbesteding, ontwerp en realisatie van zo’n grootschalige renovatie met diverse risico's en onzekerheden op zo’n korte termijn realiseren is een enorme uitdaging. Door de aanpak vanuit een bouwteam is de kennis van de aannemer ook optimaal benut. Dat blijkt uit een uitvoerbaar gebleken totaalontwerp, een uitvoeringsfase zonder technische en financiële verassingen. Ook ondanks Covid heeft alles gewoon door kunnen gaan en is de voorspelde planning van 31 mei 2021 gehaald. De inzet en flexibiliteit van iedereen die hier aan heeft gewerkt, verdient dan ook zeer zeker een woord van dank!”

Minimale hinder

Ook de stremmingen voor weg- en waterverkeer zijn zo veel als mogelijk beperkt. Werkzaamheden zijn zoveel mogelijk uitgevoerd zonder dat gebruikers daar hinder van ondervonden. “Toch ontkwamen we niet aan enige hinder vanaf begin februari dit jaar toen het oude brugdek met het bewegingswerk met behulp van twee kranen werd gedemonteerd en in delen in een schip werd gehesen.”, aldus wethouder Jeroen de Lange. Weggebruikers hebben gedurende die tijd gebruik moeten maken van een omleidingsroute. Alle bedrijven waren goed bereikbaar vanaf beide routes (via de Van Konijnenburgweg en de Plasticslaan). “Met de bedrijven aan weerszijden van de brug is vanaf de start goed contact geweest. Vooral de bedrijven die ook van vervoer per schip afhankelijk zijn was een kort en intensief communicatielijntje.”

Achtergrondinfo

De Burgemeester Peterssluis aan de Van Konijnenburgweg te Bergen op Zoom levert nog dagelijks een belangrijke bijdrage aan de infrastructuur van het industrieterrein Noordland en de Theodorushaven, die in verbinding staat met het Schelde Rijnkanaal. Het complex omvat een sluiskolk met dubbele deuren, een beweegbare basculebrug en landhoofden met remmingwerken. Gemeente Bergen op Zoom is als eigenaar verantwoordelijk voor het beheer, de veiligheid en bedrijfszekerheid van de Burgemeester Peterssluis. Het gehele complex dateert uit 1964. In 2016 is besloten om de Burgemeester Peterssluis te renoveren c.q. deels te vernieuwen. De verouderde brug als onderdeel van het sluiscomplex voldeed niet meer aan de huidige wet- en regelgeving, zoals o.a. veiligheid. Naast de visueel zichtbare onderhoudsstatus van met name de brug waren de elektrische en werktuigbouwkundige installaties inclusief de besturings- en controlesystemen verouderd en versleten.  Vanwege het risico dat de brug ondanks het extra wekelijks onderhoud uit bedrijf zou gaan kon groot onderhoud niet langer worden uitgesteld.