Door de oorlog in Oekraïne ontvluchten veel inwoners hun land. Daarom is opvang nodig.
In Bergen op Zoom is inmiddels opvanglocatie Avondvrede geopend. Op deze pagina vindt u meer informatie als u wilt helpen.

Hoe kunt u helpen? Bij deze organisaties vindt u meer informatie

Vluchtelingenwerk Nederland

https://www.vluchtelingenwerk.nl/nl/steun-oekraiense-vluchtelingen(externe link)

WhatsApp-hulplijn Rode Kruis: 06-48158053

Mensen die naar Nederland gevlucht zijn kunnen via WhatsApp terecht bij het Rode Kruis. In het Engels of in het Oekraïens.

Informatielijn Rode Kruis: 070-4455888

Nederlandstalig. Voor als u tijdelijke huisvesting wilt aanbieden. Of om initiatieven te melden. Of over hoe u een vluchteling in uw huis verder kunt helpen.

Geld doneren:

Rode Kruis Nederland www.rodekruis.nl(externe link) of Giro 555: https://giro555.nl(externe link)/

Informatie voor gastgezinnen:

Takecarebnb(externe link)

https://www.vluchtelingenwerk.nl/nl/steun-oekraiense-vluchtelingen/ik-wil-een-oekraiense-vluchteling-huis-nemen(externe link)

Actuele situatie in Oekraïne:

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rusland-en-oekraine(externe link)

Veiligheidsregio

In de eerste dagen van de vluchtelingencrisis heeft de VNGopvangplekken gecoördineerd. Nu hebben de Veiligheidsregio’s dat overgenomen. Iedere Veiligheidsregio is verantwoordelijk voor het vinden van 2000 opvangplekken. Inmiddels zijn er 18.000 plaatsen geregeld. Gemeenten melden hun opvanglocaties aan bij hun eigen Veiligheidsregio. Voor Bergen op Zoom is dat de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant(externe link). Het Landelijk Coördinatiepunt Vluchtelingen Spreiding (LCVS) brengt de beschikbare gemeentelijke opvangplekken op bovenregionale/landelijke schaal in beeld en daar vindt ook de coördinatie plaats.

Gemeente Bergen op Zoom

Initiatieven in onze gemeente kunt u verderop op deze pagina vinden.

Zelf vluchtelingen opvangen

Veel mensen hebben hun huis opengesteld voor Oekraïense vluchtelingen: dat is hartverwarmend. Oekraïners die visumvrij in Nederland zijn mogen logeren bij familie, kennissen of particulieren. Maar er komt veel bij kijken. Hou daar rekening mee. Want we weten niet hoe lang de oorlog gaat duren en hoe lang opvang nodig is.

Financiële gevolgen opvang
Het uitgangspunt is dat het tijdelijke verblijf van een Oekraïense vluchteling in uw huis geen gevolgen heeft voor de hoogte van een bijstandsuitkering, de uitkering van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) of het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Als u een uitkering ontvangt moet u wel bij de gemeente of de Sociale Verzekeringsbank (SVB) melden dat u tijdelijk een vluchteling in huis heeft. De kostendelersnorm wordt het eerste half jaar niet toegepast bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen. De overheid brengt op dit moment in kaart wat de gevolgen zijn van het in huis nemen van een gast op het ontvangen van toeslagen, zoals kinderopvangtoeslag en huurtoeslag.

Oekraïners die bij een gastgezin inwonen krijgen € 75 per week extra (+ € 25 extra 1e en € 12,50 extra voor het 2e en 3e kind). Het extra bedrag per inwonend gezin bij een gastgezin is maximaal € 125 per week. De gastgezinnen zelf krijgen geen rechtstreekse vergoeding. De Oekraïners die bij een gastgezin gaan wonen, kunnen met het geld bijdragen in de kosten.

  Folder: wees veilig op de vlucht

  Ben je op de vlucht? Lees in de folder waar je op moet letten. Ook in Engels en Oekraïens.

  Spullen doneren 

  We hebben nu al zo veel meubels en spullen gekregen dat we niets meer nodig hebben.

  Mag ik vluchtelingen ophalen? 

  Oekraïners kunnen 90 dagen zonder visum reizen door de Europese Unie en dus ook naar Nederland. Kijk voor andere voorwaarden op de website van de Rijksoverheid(externe link). Naar Nederland komen is de eigen keuze van de vluchteling. Wij kunnen hier geen advies in geven.

  Asiel aanvragen?

  Oekraïners mogen 90 dagen visumvrij reizen in de Europese Unie. Ze hoeven dus geen asiel aan te vragen. Het kabinet heeft laten weten dat ze zich geen zorgen hoeven te maken als die 90 dagen voorbij zijn. Over de verblijfsstatus Oekraïners komt binnenkort meer duidelijkheid. Hou voor het verblijfsrecht ook de website van de IND(externe link) in de gaten.

  Ook voor het krijgen van opvang is het niet nodig om asiel aan te vragen. Mensen kunnen naar speciale opvanglocaties gaan. Ook in Bergen op Zoom komt er een opvang locatie.

  In de toekomst kunnen Oekraïners er voor kiezen om een asielverzoek in te dienen. Bijvoorbeeld als duidelijk wordt dat iemand na de oorlog niet terug kan gaan. Meer informatie is te vinden op: https://forrefugees.vluchtelingenwerk.nl/nl(externe link).

  Waarom geen opvang in een asielzoekerscentrum? 

  In asielzoekerscentra wonen vluchtelingen en asielzoekers in afwachting van hun asielprocedure en huisvesting. Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen visumvrij reizen binnen de Europese Unie en hoeven geen asiel aan te vragen. In meerdere gemeenten komen opvangcentra voor vluchtelingen uit Oekraïne. Ook in gemeente Bergen op Zoom komt een opvangcentrum. Asiel aanvragen kan wel, dus er zullen ook Oekraïners in asielzoekerscentra terechtkomen.

  Waar gaan de Oekraïners wonen? 

  Veel vluchtelingen gaan naar familie, vrienden of kennissen. Als dit niet lukt zorgt de Nederlandse overheid voor een slaapplek in de gemeenten. Dit gaat alleen over tijdelijke opvang en is geen oplossing voor de langere termijn. Ook in Bergen op Zoom is er een opvanglocatie. Dit is Avondvrede, Bolwerk-Zuid 172. Vluchtelingen die al in de gemeente Bergen op Zoom zijn en geen verblijfsplek hebben, kunnen zich daar melden. Als er nog plek is, kunnen zij daar terecht. Anders zoeken we naar een andere plek. Wilt u weten of er nog plaats is? Bel dan naar 0164 2777 79.

  Oekraïners die asiel aanvragen verblijven in COA-opvanglocaties zoals asielzoekerscentra en noodopvang. Maar zij kunnen in plaats daarvan ook bij familie, vrienden of kennissen verblijven via de logeerregeling van het COA. De opvang van het COA is overbezet. Daarom is er noodopvang in kazernes, boten, hallen en tenten. Hoe lang mensen daar blijven en of ze een woning nodig hebben is afhankelijk van de ontwikkelingen in Oekraïne.

  Alleen als je asiel krijgt, kun je aanspraak maken op hulp bij het vinden van een woning. Dit proces loopt via het COA. De gemeente huisvest deze statushouders met voorrang. Helaas is het woningaanbod schaars, daardoor is er een wachtlijst. Totdat zij een woning hebben verblijven ze in het AZC of via de logeerregeling bij familie of kennissen.

  Informatie voor Oekraïners

  Let op: voor Oekraïense vluchtelingen zijn momenteel andere regels geldig dan voor andere vluchtelingen. Zij hoeven bijvoorbeeld niet altijd asiel aan te vragen.

  Hou voor het verblijfsrecht ook de website van de IND(externe link) in de gaten.

  Nog geen opvang? 

  Bij de grens verwijst de Koninklijke Marechaussee mensen door naar beschikbare locaties. De Veiligheidsregio coördineert de matching van vluchtelingen en locaties. Het Landelijk Coördinatiepunt Vluchtelingen Spreiding (LCVS) brengt de beschikbare gemeentelijke opvangplekken op bovenregionale/landelijke schaal in beeld en daar vindt ook de coördinatie plaats.

  Oekraïners die al in Nederland zijn kunnen zich melden bij de gemeente waar ze nu verblijven. Vluchtelingen die al in de gemeente Bergen op Zoom zijn en geen verblijfsplek hebben, kunnen zich melden bij opvanglocatie Avondvrede, adres: Bolwerk-Zuid 172. Wanneer er nog plek is, kunnen zij hier worden opgevangen. Als dat niet het geval is wordt contact gezocht met de Veiligheidsregio voor het vinden van een andere plek. Wilt u weten of er nog plek is? Bel dan naar 0164 27 77 79.

  In Nederland werken? 

  Oekraïense vluchtelingen mogen vanaf 1 april zonder tewerkstellingsvergunning aan het werk in Nederland. Er is wel een aantal voorwaarden gesteld om deze vluchtelingen extra te beschermen. Ze mogen alleen in loondienst werken, de werkgever moet uiterlijk twee werkdagen voor aanvang een melding bij het UWV doen en de werkgever moet bepaalde informatie aan het UWV doorgegeven, zoals de werkuren en de werkplek. Deze voorwaarden gelden niet voor werknemers uit Oekraïne die al langer werkzaam zijn bij een bedrijf in Nederland. Voor hen blijven de verplichtingen hetzelfde.

  Werk kan helpen bij de verwerking van angst en verdriet door de oorlogservaringen, maar werkgevers en collega's moeten wel rekening houden met de ingewikkelde omstandigheden. Deze Oekraïense mensen hebben echt heftige dingen meegemaakt. Het is dus zaak om ze ook genoeg rust en verwerkingstijd te gunnen.

  Medische zorg 

  In beginsel kunnen Oekraïners bij elke zorgverlener naar keuze terecht, alleen zal niet iedere zorgverlener direct een gaatje hebben. Op opvanglocatie Avondvrede wordt twee keer in de week een huisartsspreekuur gehouden voor de hier opgevangen mensen. Oekraïense vluchtelingen die bij een particulier worden opgevangen, kunnen het beste proberen een afspraak te maken bij de zorgverleners (huisarts, tandarts, apotheek) van het opvanggezin.

  Medische noodzakelijke zorg uit de basiszorgverzekering wordt vergoed via de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. Zorgverleners kunnen daarvoor subsidie aanvragen bij het CAK(externe link). Zij dienen dus geen kosten in rekening te brengen bij de Oekraïense vluchteling in kwestie.

  Inschrijven in de BRP

  Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inschrijving van vluchtelingen uit Oekraïne in de Basisregistratie Personen (BRP) op het adres waar betrokkenen verblijven. Inschrijving gaat niet voor iedere vluchteling op dezelfde wijze en ook wordt niet iedere vluchteling altijd direct ingeschreven door de gemeente waar de vluchteling verblijft. Daarnaast zijn, ten opzichte van reguliere inschrijvingen, uitzonderingen gemaakt met betrekking tot bijvoorbeeld ID documenten en over te leggen bewijsstukken.

  Uitgebreide informatie over de inschrijving van verschillende doelgroepen is beschikbaar op de website van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens: https://www.rvig.nl/brp/inschrijven-oekrainers-in-de-brp/veelgestelde-vragen(externe link)

  Snelheid bij de inschrijving in de BRP is belangrijk, omdat er bij inschrijving direct een BurgerServiceNummer (BSN) wordt verstrekt. Daarnaast is het van belang voor de overheid om zicht te hebben op het totaal aantal vluchtelingen en hun verblijfplaatsen.

  Oekraïners die bij particulieren worden opgevangen dienen – met hulp van het opvanggezin – zelf een afspraak te maken met de gemeente om ingeschreven te worden in de BRP. Meer info hierover op: https://www.bergenopzoom.nl/verhuizen-naar-nederland. Het is van belang dat alle gezinsleden meekomen naar de afspraak en dat alle verblijfsdocumentatie meekomt. Het is aan te raden om iemand mee te nemen die kan vertalen indien nodig.

  Oekraïners die opgevangen worden in de gemeentelijke opvanglocatie hoeven niet zelf een afspraak te maken voor het inschrijven in de BRP, dit gebeurt via de opvanglocatie. De Oekraïners in kwestie krijgen zo spoedig mogelijk te horen wanneer zij – en hun gezin - bij de gemeente worden verwacht.

  Inkomsten

  Oekraïense vluchtelingen die in de gemeentelijke opvang verblijven krijgen € 60 per persoon per week leefgeld, ook voor elk kind. Dat heeft het kabinet besloten. De bedragen sluiten aan bij de ontheemdenregeling voor asielzoekers die in de opvang zitten.

  Oekraïners die bij een gastgezin inwonen krijgen € 75 per week extra. Dat bedrag loopt af bij meerdere mensen uit hetzelfde gezin. Voor het eerste kind is de vergoeding € 25 extra, voor het tweede en derde kind € 12,50 extra.

  Het extra bedrag per inwonend gezin bij een gastgezin is maximaal € 125 per week. De gastgezinnen zelf krijgen geen rechtstreekse vergoeding. De Oekraïners die bij een gastgezin gaan wonen, kunnen met het geld bijdragen in de kosten.

  Om in aanmerking te komen voor het leefgeld dienen Oekraïners die in Bergen op Zoom verblijven zich zo spoedig mogelijk in te schrijven in de BRP. Daarna kan bij de gemeente een leefgeld-aanvraag worden ingediend. De afwikkeling van deze aanvraag kan even duren, omdat gemeentes nog wachten op meer informatie vanuit het Rijk. Daarnaast kost het even tijd voor gemeenten om deze ‘nieuwe’ uitkeringen goed te organiseren. In de tussentijd is het belangrijk om een bankrekening te openen. SNS biedt het openen van bankrekeningen op dit moment gratis aan voor Oekraïners. Voor Oekraïners die in de gemeentelijke opvanglocatie verblijven, wordt de aanvraag en toekenning van het leefgeld in de opvanglocatie verzorgd.

  Uitgifte leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen die opgevangen worden bij particulieren
  Vanaf a.s. donderdag 14 april kunnen Oekraïense vluchtelingen die opgevangen worden bij particulieren hun leefgeld ontvangen. Er is een loket voor geopend op het stadskantoor. Men kan hier iedere donderdag terecht van 13.30 tot 16.30 uur. Je hoeft hier geen afspraak voor te maken.

  De voorwaarden hiervoor zijn:            

  • Alle volwassen personen (vanaf 12 jaar) dienen persoonlijk aanwezig te zijn.
  • Van alle vluchtelingen (inclusief de kinderen) dient er een paspoort/verblijfsvergunning overhandigd te worden.
  • Bij het ophalen zal er iemand bij moeten zijn die zowel de Oekraïense als Nederlandse taal machtig is. De gemeente beschikt namelijk niet over een tolk.

  School

  De Europese Unie biedt Oekraïners een speciale verblijfsstatus. Daardoor krijgen ze toegang tot scholing en werk in alle Europese lidstaten.

  Voor kinderen van 6 tot 12 jaar die in een lokale opvanglocatie verblijven in Bergen op Zoom, Steenbergen of Woensdrecht, verzorgt nieuwkomersvoorziening Wereldwijs het basisonderwijs.

  De gemeente zorgt voor het leerlingenvervoer als de locatie niet te voet kan worden bereikt.

  Kinderen vanaf 12 kunnen terecht bij de Internationale Schakelklas aan de Drebbelstraat 20. Daar is plek voor circa 80 jongeren. Ook dit gaat om leerlingen uit de hele regio. Er wordt voor deze doelgroep ook gekeken naar een mogelijke locatie in Roosendaal. Kleuters kunnen binnenkort terecht op reguliere basisscholen.

  Vluchtelingen die worden opgevangen bij particulieren kunnen zich –na inschrijving in de BRP- direct inschrijven op een van bovenstaande scholen of een andere school naar keuze. Het leerlingenvervoer kunnen zij bij de gemeente aanvragen als dit nodig is.

  Dagbesteding

  Een heleboel bedrijven en inwoners hebben zich al bij de gemeente gemeld met vrijwillige hulpaanbod en dagbesteding, dit is hartverwarmend! Als u iets wilt betekenen van de opgevangen Oekraïners, vragen we u om even geduld te hebben. We starten zo snel mogelijk met bijvoorbeeld dagbesteding, maar willen de opgevangen vluchtelingen ook de nodige rust en ruimte geven. Daarnaast hebben we tijd nodig om een goede planning te maken met het grote hulpaanbod dat ons al heeft bereikt. We willen de rust op de opvanglocatie bewaken door hulpaanbod en dagbesteding gestructureerd en gedoseerd in te zetten. Als u zich heeft opgeven om iets te betekenen, dan nemen we vanzelf contact op als uw hulpaanbod van pas komt. Houd onze sociale media kanalen alstublieft goed in de gaten, hier zullen we gerichte oproepen doen voor vrijwillig hulpaanbod en/of aanbod van dagbesteding. U kunt zich ook inschrijven(externe link) als ‘allround’ vrijwilliger op een of meerdere dagdelen en data naar keuze:

  Opvang van dieren

  Ook voor de meereizende dieren is aandacht en zorg nodig. Meereizende dieren kunnen ziekteverwekkers bij zich dragen die een risico kunnen vormen voor de gezondheid van mens en dier. Let daarom op het volgende totdat onderzoek door een dierenarts is uitgevoerd:

  • vermijd contact met het dier: niet aaien, kroelen, laten likken;
  • houdt eigen dieren strikt gescheiden;
  • laat honden aangelijnd uit. Ruim ontlasting op, gebruik handschoenen en gooi deze daarna weg
  • houdt katten binnen;
  • was na ieder contact met een dier goed de handen.

  Aanmelden van honden en katten bij de Nederlandse Voedsel en Warenautoritieit (NVWA) kan via twee kanalen:

  • NVWA heeft dierartsen gevraagd de melding te doen van dieren die bij hen worden aangeboden.
  • Meldpunt: https://www.hulpvoordierenuitoekraine.nl/nl/(externe link). Door het Meldpunt zal altijd een dierenarts worden ingeschakeld om het dier te onderzoeken. Ook in dit geval verzorgt de dierenarts de melding bij NVWA.

  Voor overige meereizende huisdieren zoals bijvoorbeeld konijnen, cavia’s en hamsters zijn geen bijzondere voorzorgen vereist. Voor meereizende vogels bestaat een mogelijk risico met betrekking tot vogelgriep en is het advies om bij ziekteverschijnselen contact op te nemen met de dierenarts.

  Volg altijd de aanwijzingen op van de dierenarts die het dier heeft onderzocht. Deze heeft ook nog meer informatie over voeding, verzorging en eventuele hulp bij afwijkend gedrag.

  Tot slot: meereizende dieren zijn, net als hun baasje, moe en gestrest. Ze kunnen dan ook anders reageren op je goede bedoelingen door te bijten of te krabben. Als dat is gebeurd, ga dan altijd naar een Geneeskundige Hulppost (Rode Kruis / Huisarts). Laat je behandelen, waarbij je duidelijk aangeeft dat je door een dier uit de Oekraïne bent verwond.

  Meer informatie:

  Основні поради щодо COVID-19 для біженців: Basic advice on COVID-19 for refugees: english and

  Профілактичні консультації

  • Часто мийте руки
  • Тримайте дистанцію в 1,5 метра
  • Носіть маску для обличчя, де це необхідно
  • Переконайтеся, що у вас достатньо свіжого повітря
  • Кашляйте і чхайте в лікоть
  • Скарги? Залишайтеся вдома і пройдіть тест
  • Отримайте вакцину або бустер постріл
  • Продовжуйте використовувати самотестування
  • Не тисніть руки

  Регулярно провітрюйте місце розташування

  Тестування на COVID-19

  Поширеними скаргами, які можуть вписатися в COVID-19, є:

  • Симптоми застуди

  • Біль у горлі

  • Кашель

  • Задишка

  • Лихоманка

  • Загальне нездужання

  • Головний біль

  • Раптова втрата нюху і смаку

  Позитивний результат, а потім?

  Ізоляція поради (про людину, яка дала позитивний результат):

  • позитивний протестований на COVID-19 людина, наскільки це можливо, в конкретному місці прийому, відокремлений від інших учасників;
  • Психосоціальні аспекти становища осіб мають пріоритет над ризиком інфекційного захворювання. Тому немає необхідності, наприклад, розділяти членів сім'ї. Постарайтеся максимально відокремити сім'ю як групу від решти групи.
  • Ідіть до місця, де люди можуть повідомити про медичну допомогу, якщо це необхідно
  • можна ковтати свіжим повітрям на вулиці, але не ходити в магазини або інші людні місця
  • Ізоляція може бути знята, якщо людина вільна від скарг не менше 24 годин і становить не менше 5 днів після початку розгляду скарг.

  Поради щодо карантину (стосується людей, які були в групі ризику, але не дали позитивного результату): особи або члени сім'ї, які залишаються з особою, яка дала позитивний результат, є близькими контактами.

  В принципі, до них застосовується карантинна порада, а це означає, що:

  • де це можливо, вони тримаються на відстані 1,5 метра від інших учасників
  • ковток свіжого повітря на вулиці, безумовно, допускається, але не ходіть в магазини або інші людні місця
  • носити маску для обличчя в цей період в закритих приміщеннях, де дистанція в 1,5 метра неможлива
  • Зробіть самоперевірку в разі скарг та інакше не менше 5 днів після початку карантину

  якщо вони мають негативний результат тесту через 5 днів, їх можна розглядати як інші контакти і поради щодо карантину закінчаться.

  сі особи, крім згаданих вище, в принципі розглядаються як інші контакти. Для них немає карантинних порад. Однак пораду тестувати в разі скарг.

  Для дітей до 17 років немає карантинних рекомендацій. Однак рекомендація тестувати в разі скарг.

  У деяких випадках можна відмовитися від карантину, наприклад, у разі нещодавно перенесеної інфекції COVID-19 або недавньої бустерної вакцинації. Дивіться джерело протокольного протоколу протокольного протоколу та контактне розслідування COVID-19, таблицю для контактів або консультації з командою кластера.

  Вакцинація від COVID-19

  У відповідний час ми також запропонуємо щеплення від COVID-19. Це можна зробити в приймальному центрі через мобільну бригаду вакцинації. Завжди присутній лікар. Заздалегідь ми також надаємо інформацію про корисність і необхідність вакцинації від COVID-19. Звичайно, вакцинація залишається вільним вибором. Вакцина буде Pfizer/BioNTech. Все прописано і кожен отримує паперове свідоцтво про реєстрацію.

  Усі українські біженці також можуть вільно приїжджати до фіксованих місць вакцинації або спливаючих місць для вакцинації від COVID-19 за власною ініціативою. Вони повинні взяти з собою паспорт.

  https://www.ggdhm.nl/vaccinatielocaties-corona для огляду годин роботи.

  English:

  Preventive advice

  • wash your hands often
  • Keep a distance of 1.5 meters
  • Wear a face mask where necessary
  • Make sure you have enough fresh air
  • Cough and sneeze into your elbow
  • Complaints? Stay home and take a test
  • Get a vaccine or booster shot
  • Keep using self-testing
  • Do not shake hands
  • Ventilate the location regularly

  Testing for COVID-19

  Common complaints that can fit with COVID-19 are:

  • Cold symptoms

  • Sore throat

  • Coughing

  • Shortness of breath

  • Fever

  • General malaise

  • Headache

  • Sudden loss of smell and taste

  Tested positive and then?

  Isolation advice (is about person who has tested positive):

  • a COVID-19 positive tested person is, as much as possible at the specific reception location, separated from the other attendees;
  • The psychosocial aspects of the situation of the persons take precedence over the risk of infectious disease. So there is no need to separate family members, for example. Try to separate the family as a group from the rest of the group as much as possible;
  • Go to the place where people can report if they become so ill that medical help is needed;
  • You can take a breath of fresh air outside, but do not go to shops or other crowded places;
  • The isolation can be lifted if the person is free of complaints for at least 24 hours and is at least 5 days after the start of the complaints.

  Quarantine advice (concerns people who have been at risk but have not tested positive): persons or family members who remain with the person who has tested positive are close contacts. In principle, a quarantine advice applies to them, which means that:

  • where possible, they keep a distance of 1.5 meters from the other attendees
  • a breath of fresh air outside is certainly allowed, but do not go to shops or other crowded places
  • wear a face mask during this period at indoor locations where 1.5 meters distance is not possible
  • Do a self-test in case of complaints and otherwise at least 5 days after the start of the quarantine advice

  if they test negative after 5 days, they can be considered as other contacts and the quarantine advice will lapse.

  All persons other than those mentioned above are in principle seen as other contacts. There is no quarantine advice for them. However, the advice to test in case of complaints.

  For children up to 17 years there is no quarantine advice. However, a recommendation to test in case of complaints.

  In certain cases, quarantine can be waived, for example in the event of a recently experienced COVID-19 infection or recent booster vaccination. See the table for contacts or consultation with the cluster team in the protocol Protocol source and contact investigation COVID-19

  COVID-19 vaccinations

  At an appropriate time, we will also offer COVID-19 vaccinations. This can be done in the reception centre via a mobile vaccination team. There is always a doctor present. In advance, we also provide information about the usefulness and necessity of vaccination against COVID-19. Of course, vaccination remains a free choice. The vaccine will be Pfizer/BioNTech. Everything is registered and everyone receives a paper registration certificate.

  All Ukrainian refugees are also free to come to the fixed vaccination locations or pop-up locations for a COVID-19 vaccination on their own initiative. They must bring their passport for this.

  Look at https://www.ggdhm.nl/vaccinatielocaties-corona for an overview of the opening hours.

  Hoe lang blijven de Oekraïners hier? 

  Natuurlijk willen mensen graag terug naar huis zodra het veilig is. Zolang het geweld voortduurt kan dat nog niet. De ontwikkelingen in Oekraïne zullen bepalend zijn of het veilig is om terug te keren. De gemeentelijke opvang blijft in elk geval voor ten minste 6 maanden geopend.

  Hoe gaat het met de veiligheid hier en de situatie in Oekraïne?

  Voor informatie over veiligheid en opvang van vluchtelingen in onze regio, bekijk de pagina van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant over Oekraïne(externe link).

  Heeft deze informatie u geholpen?