Inwoners van Bergen op Zoom en omgeving kunnen vanaf donderdag 16 december met al hun vragen over belastingen, toeslagen en invorderingen terecht bij het nieuwe steunpunt van de Belastingdienst in Bergen op Zoom. Dit is gevestigd in het stadskantoor van de gemeente aan de Jacob Obrechtlaan 4.

Steunpunt Belastingdienst geopend

Wethouder Barry Jacobs (Dienstverlening) van Bergen op Zoom, directeur-generaal Janet Helder van de Belastingdienst (interim) en hoofd Dienstverlening Bjorn Meijer van de Belastingdienst openden vandaag dit nieuwe steunpunt. De Belastingdienst biedt iedere dinsdag en woensdag persoonlijke hulp in het stadskantoor.

Wethouder Barry Jacobs benadrukte het belang van deze hulp voor Bergen op Zoom. "Met de toevoeging van de Belastingdienst in ons sociaal domein kunnen inwoners écht snel en volledig geholpen worden. Ons stadskantoor biedt daarvoor al een vertrouwde omgeving om inwoners te ontvangen voor jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, schuldhulpverlening en uitkeringen. Individuele situaties van burgers vragen om een brede benadering, dan moeten we als één overheid bereikbaar zijn. Onze inwoners moeten vanaf nu ook durven dit steunpunt van de Belastingdienst te bezoeken voor een persoonlijk gesprek van mens tot mens.”

Janet Helder, plaatsvervangend directeur-generaal van de Belastingdienst, ging in haar bijdrage in op de brede dienstverlening. "Inwoners van Bergen op Zoom en omgeving wil ik het vertrouwen geven dat zij in contact kunnen staan met een overheid, die oprechte interesse toont in hun wensen en belangen. Inwoners treffen in het steunpunt een vertrouwd gezicht, ook als zij naderhand nog een vervolgvraag hebben.”

Bjorn Meijer, hoofd Dienstverlening bij de Belastingdienst, sprak een concrete ambitie uit voor het steunpunt Bergen op Zoom. “Hulp voor belastingen, toeslagen en invorderingen is dankzij dit steunpunt laagdrempelig. We willen fysiek bereikbaar zijn voor mensen die we nog onvoldoende kennen of die een levensgebeurtenis ondergaan. Dat kan invloed hebben op hun belastingen. Daarnaast kunnen we dankzij dit steunpunt inwoners actief betrekken. Ik roep alle collega’s van de gemeente Bergen op Zoom op om inwoners naar ons door te verwijzen als zij ook vragen hebben over hun belastingen. We hebben immers een gezamenlijk doel om dichterbij inwoners te komen en met hen in gesprek te gaan.”

Inwoners kunnen kosteloos via de BelastingTelefoon (tel: 0800 - 0543) een gratis afspraak maken voor het steunpunt in het stadskantoor van Bergen op Zoom. Het steunpunt is iedere dinsdag en woensdag geopend.