Demissionair minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat bracht vandaag donderdag 17 juni 2021 op uitnodiging van burgemeester Petter van Bergen op Zoom een werkbezoek aan de haven van Bergen op Zoom.

Wethouder Lok van Roosendaal en wethouder De Lange van Bergen op Zoom roemden het lokale en regionale belang van de mobiliteit in West-Brabant. Ze brachten bij de minister de multimodale bereikbaarheid van West-Brabant (over de weg A4/A16/A27/A58, per spoor, buisleidingenstraat en over het water met prima (zee)havens) onder de aandacht. Speciale aandacht ging daarbij uit naar de positie die de Theodorushaven in het logistieke netwerk inneemt.

Het bezoek bestond uit een rondvaart door de haven. Tijdens deze rondvaart vertelden vertegenwoordigers van Sabic en Cargill, twee aan de haven gevestigde multinationals, over het belang van de haven voor hun bedrijfsvoering, nu en in de toekomst.  

Theodorushaven

Het industrieterrein Theodorushaven Noordland ligt in Bergen op Zoom aan het Schelde-Rijnkanaal tussen Rotterdam en Antwerpen. Met het aansluiten op de bestaande West-Brabant corridor en de ontwikkeling van de binnenvaart corridor Rotterdam-Antwerpen, die uit het BO-MIRT is voortgekomen, heeft Bergen op Zoom een centrale ligging.

De haven heeft de status Core inlandport binnen de Northsea-Mediteraneancorridor. In de afgelopen jaren heeft de gemeente ca. 30 miljoen geïnvesteerd in de haven.