1 mei 2022 trad de Wet open overheid voor alle overheden in werking. Deze wet zorgt voor een transparantere overheid door het actief openbaar maken van informatie. Ook regelt de wet dat de overheid haar informatie op een goede manier bewaart, zodat het altijd makkelijk vindbaar en bruikbaar is.

Gefaseerde aanpak

Het actief openbaar maken van informatie gebeurt gefaseerd. Als eerste maken we wet- en regelgeving, bestuurs- en raadsstukken openbaar. Er komen nieuwe regels voor Wob-verzoeken. Met een Wob-verzoek kan iedereen publieke informatie bij de overheid opvragen. Ieder verzoek met de daarbij behorende vrijgegeven documenten publiceren we op termijn ook voor iedereen. Overigens, met de komst van de nieuwe wet is de naam veranderd van Wob-verzoek naar Woo-verzoek.

In de loop van de tijd maken we ook andere categorieën informatie openbaar. Denk hierbij aan beschikkingen, subsidieverstrekkingen, jaarplannen en -verslagen, onderzoeken over het intern functioneren van de gemeente of de voorbereiding/evaluatie van beleid.

Waar kunt u nu al informatie vinden?

Wist u dat we veel informatie al openbaar maken? De gemeente publiceert alle wettelijk verplichte mededelingen op www.overheid.nl en op de gemeentepagina in de Bergse Bode. Besluitenlijsten van het college van Burgemeester en Wethouders staan op de website van de gemeente. Daar is ook een link te vinden naar www.overheid.nl.

De vergaderingen van de gemeenteraad en de daarbij behorende stukken zijn terug te vinden op de website van de gemeenteraad.

Vanaf 1 mei 2022 is er ook een Woo-contactpersoon aangesteld waar u terecht kunt met allerlei vragen over de openbaarheid van documenten. Die kunt u bereiken via Contactfunctionaris-Woo@bergenopzoom.nl of door te bellen naar de gemeente (14 0164) en te vragen naar de Woo-contactpersoon.

 Meer informatie over het doen van een Woo-verzoek kunt u op deze pagina van onze website vinden.

Nieuwe landelijke website

In de toekomst komt er een nieuwe landelijke website. Hier moeten overheden verplicht op publiceren. Uiteindelijk zorgt de Wet open overheid ervoor dat alle informatie van overheden op één plek te vinden is.