Dit jaar geldt in heel Nederland een verbod op knalvuurwerk, zo ook in gemeente Bergen op Zoom. Dit betekent dat alleen siervuurwerk en categorie 1 vuurwerk (fop- en schertsvuurwerk, zoals knalerwten en confetti-bommen) zijn toegestaan tijdens de jaarwisseling.

Doordat de overlast van het afsteken van vuurwerk zichtbaar toeneemt, is de gemeente samen met WijZijn Traverse, de politie, De Bergse Dumphal en Ed Raket vroegtijdig gestart met de voorbereidingen en zal zich de komende periode gezamenlijk extra inzetten om ervoor te zorgen dat de jaarwisseling veilig en vooral gezellig verloopt. Hiervoor zijn diverse acties in gang gezet.

Zichtbaar in de wijk

Door zichtbaar aanwezig te zijn in de wijk, hoopt de gemeente met haar partners de jeugd af te remmen in het afsteken van vuurwerk en het veroorzaken van overlast. De buurtpreventie, streetcoaches van WijZijn Traverse Groep en de politie dragen hun steentje hieraan bij. Zij gaan het gesprek aan met de jeugd in de wijk over het veroorzaken van overlast, illegaal vuurwerk en het veilig afsteken van vuurwerk. Naast alleen het gesprek aan te gaan, organiseert WijZijn ook voorlichting en activiteiten in de wijk zelf, in het Jongerenontmoetingscentrum (JOC) en in Inloop Oost . Niet alleen om de jeugd informeren, maar ook om vinger aan de pols te houden. Dit loopt via nauw contact met het team Handhaving, de wijkagenten en de veiligheidsmarinier.

Voorlichting op scholen

Daarnaast organiseert de gemeente samen met de streetcoaches, De Bergse Dumphal, Ed Raket en de politie voorlichting op verschillende scholen. Deze unieke samenwerking heeft als doel om de jeugd beter te informeren over vuurwerk en de consequenties hiervan. Denk hierbij niet alleen aan boetes of andere sancties, maar juist aan zwaar lichamelijk letsel, zoals het missen van een aantal vingers. Het is dan ook erg fijn dat er scholen hebben aangegeven deze voorlichting te willen hebben voor hun scholieren.

Vernielingen openbare ruimte

Helaas vinden er elk jaar weer vernielingen plaats in de openbare ruimte. Dit kan tot gevolg hebben dat de gemeente deze objecten (vaak prullenbakken) niet terugplaatst tot na de jaarwisseling. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over het preventief verwijderen van bepaalde objecten in de gemeente. Maar niet alle risico objecten zijn eigendom van gemeente. Vandaar dat de gemeente actief contact legt met de eigenaren van deze objecten, om aan te geven dat het preventief verwijderen wenselijk is.

WhatsApp nummer speciaal voor de jaarwisseling

Dit jaar start de gemeente met een pilot over de bereikbaarheid van de gemeente via WhatsApp. In aanloop naar de jaarwisseling wordt er voor drie dagen een speciaal WhatsAppnummer ingezet (29, 30 en 31 december). Hier kunnen inwoners melding maken bij overlast in hun wijk. De meldingen die binnenkomen, worden direct geanalyseerd en omgezet in een opdracht voor de boa’s die op dat moment buiten zijn. Na de jaarwisseling evalueren we deze pilot, om te kijken of dit voor overige jaren een oplossing is. Het WhatsApp nummer is vanaf 29 december te bereiken via 06 29 27 95 27.

Zoals hierboven toegelicht staat, zijn de gemeente en haar partners vroegtijdig begonnen met het voorbereiden op de jaarwisseling met diverse acties. Maar ook u als inwoner kunt hierbij helpen. Hier kunt u een melding maken bij overlast van vuurwerk in uw buurt. De gemeente neemt deze mee in de analyses, zodat de boa’s en politie op de hoogte is van zogeheten “hotspots”. Hiermee hoopt de gemeente het overlast te verminderen. Natuurlijk kunt u overlast ook melden via Meld Misdaad Anoniem en via het algemene nummer van de politie: 0900 – 8844. Uiteindelijk wil iedereen een veilige, maar vooral gezellige jaarwisseling. Laten we hier gezamenlijk voor zorgen!