De afgelopen weken is er gewerkt aan de tijdelijke versmalling van de kruising Jacob Obrechtlaan – Erasmuslaan. Dit is gebeurd om de verkeersveiligheid te verbeteren. Rijbanen zijn versmald, voorsorteervakken zijn verwijderd en de voorrangssituatie is vormgegeven als een voorrangsweg.

Let dus goed op als je vanuit de Jacob Obrechtlaan komt; u heeft geen voorrang meer. U verleent voorrang aan al het kruisend verkeer; automobilisten, fietsers en voetgangers. De Erasmuslaan betreft in oost – westelijke richting een voorrangsweg!

Vanmiddag, dd 13-05,wordt de kruising weer opengesteld voor alle verkeer.Vanochtend zijn de laatste markeringswerkzaamheden verricht.

Bus op tijdelijke kruising Erasmuslaan Jacob Obrechtlaan

Speciale dank aan de aannemer voor de werkzaamheden en Arriva die een schouwrit hebben gemaakt om te checken of alle verkeersmaterialen op de juiste plaats staan. Er wordt nu verder gewerkt aan de stedenbouwkundige transformatie en ontwikkelingen rondom Mazairac en Louis Porquinlaan. En aan de verkeersstudie die nodig is om de uiteindelijke situatie te maken die voor midden 2024 gepland staat.