Als u tijdens de Tweede Kamerverkiezingen wil stemmen in een andere gemeente heeft u een kiezerspas nodig. 

Voor het aanvragen van een kiezerspas vult u het formulier 'Verzoek om een kiezerspas' in. Deze kunt u via dit formulier (DigiD) uploaden. 

U kunt er ook voor kiezen het formulier per post te sturen samen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs en de stempas wanneer u deze al heeft ontvangen post op naar:

Gemeente Bergen op Zoom
t.a.v. Team Verkiezingen
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom 

U kunt ook een afspraak maken om het ingevulde formulier in te leveren op het stadskantoor. U kunt dit online regelen of via telefoonnummer 140164

Uw verzoek moet de gemeente uiterlijk op vrijdag 12 maart 2021 om 17:00 uur hebben ontvangen. U kunt maar één keer een kiezerspas aanvragen. U krijgt geen tweede exemplaar. 

Heeft deze informatie u geholpen?