Odura organiseert in samenwerking met onder andere de gemeente Bergen op Zoom en Stichting Energietransitie Bergen op Zoom een informatiebijeenkomst over Zonneveld Dassenberg dat deze zomer in Lepelstraat wordt gebouwd. Tijdens de bijeenkomst wordt uitvoerig ingegaan op het zonneveld en de mogelijkheid voor burgers en bedrijven om financieel te participeren in het project. Geïnteresseerden zijn op dinsdag 12 april van 19.30 tot 21.00 uur van harte welkom in de theaterzaal van het CKB aan de Burgemeester Stulemeijerlaan 3 in Bergen op Zoom.

Ontwerptekening zonneveld Dassenberg

Zonneveld Dassenberg

Odura heeft het plan voor het zonneveld met lokaal betrokkenen in de periode van 2018 tot 2022 ontwikkeld. De projectlocatie ligt nabij Landgoed Dassenberg, aan de Halsterseweg tussen de kassen en de A4 in Lepelstraat, en heeft een oppervlakte van circa 6,3 hectare. Het zonneveld wordt gebouwd op landbouwgrond die minder geschikt is voor oogsten. Door op dit land zonne-energie op te wekken krijgt de grond alsnog een goede functie. Zonneveld Dassenberg wordt in de zomer van 2022 gebouwd en naar verwachting in oktober 2022 in gebruik genomen. Het project telt straks ruim 17.000 panelen waarmee jaarlijks ongeveer 8,7 miljoen kWh zonnestroom wordt geproduceerd, voldoende om zo’n 3.200 huishoudens van groene energie te voorzien.
 

Bijdragen aan de natuur en de omgeving

Goed ingerichte zonneparken kunnen een positieve bijdrage leveren aan de natuur. Daarom is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de landschappelijke inpassing van het project. Zo wordt het zonneveld ingericht met struweelhagen en bloem- en kruidenrijke grassen die de biodiversiteit vergroten. Ook blijft de ontwikkeling van de natuurwaarden gemonitord.

Daarnaast wordt 0,60 euro per geproduceerde MWh afgedragen aan Stichting Energietransitie Bergen op Zoom. Deze stichting is er ‘voor en door inwoners’ en zet zich in voor verduurzaming van het energieverbruik (inclusief energiebesparing) van alle inwoners van de gemeente Bergen op Zoom.
 

Financiële participatie

Burgers en bedrijven krijgen de mogelijkheid mee te investeren in dit duurzame project. Daarmee wordt Zonneveld Dassenberg het eerste zonneveldproject in de gemeente Bergen op Zoom dat mede door middel van financiële participatie door de gemeenschap tot stand komt. Zo krijgen ook de burgers en bedrijven die geen zonnepanelen kunnen of willen leggen op hun dak, toch de mogelijkheid om duurzame energie op te wekken.       


Hoe werkt het?      

U koopt obligaties voor een bedrag van minimaal € 500 tot maximaal € 10.000. De opbrengst van de obligaties wordt gebruikt om een deel van de bouwkosten van het zonneveld te financieren. Gedurende de looptijd van 15 jaar ontvangt u een rentevergoeding van 5% op jaarbasis over de hoofdsom. Dat is vele malen hoger dan de rente die u krijgt op een spaarrekening. De rente en aflossing worden gedekt door inkomsten uit subsidie en de verkoop van de opgewekte elektriciteit. 

Aanmelden

Wilt u de informatiebijeenkomst bijwonen? Stuur dan een e-mail naar zonnevelddassenberg@odura.nl met uw naam en de namen van de mensen die eventueel met u meekomen. Kijk voor meer informatie op https://odura.nl/zonnevelddassenberg.