Het kabinet heeft aangekondigd om het voor gemeenten mogelijk te maken om via de categoriale bijzondere bijstand, een extra bedrag van € 500,- bovenop de eerdere regeling van € 800,- uit te keren aan inwoners met een inkomen op het minimumniveau (gebaseerd op 120% van het sociaal minimumloon).

Voordat de ISD Brabantse Wal met deze aankondiging aan de slag kan, zullen de Brabantse Wal-gemeenten Woensdrecht, Steenbergen en Bergen op Zoom daar een besluit over moeten nemen. Dat zal naar verwachting in de loop van september plaatsvinden.

We adviseren u om berichten hierover in de media in de gaten te houden en ook de website van de ISD Brabantse Wal ( Antwoord op ) regelmatig te raadplegen.

Als er meer informatie beschikbaar komt over de besluiten van de colleges van burgemeester en wethouders van de Brabantse Wal-gemeenten, kunt u die op Antwoord op lezen en wanneer u al € 800,- hebt toegekend gekregen, krijgt u automatisch bericht over een verhoging.

Er is dus op dit moment geen mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor de eventuele extra € 500,-.