In 2021 heeft de gemeente Bergen op Zoom veel minder geld uitgegeven dan was begroot. Ook kwam er op onderdelen meer geld binnen dat niet volledig besteed is. Zo is het geld dat vanuit het Rijk binnenkwam voor kostenbestrijding door de coronapandemie nog niet helemaal uitgegeven. Ook kwam er een hogere Algemene Uitkering van het Rijk binnen van ruim € 2 miljoen. Die had een aanzienlijk effect op het resultaat. Verschillende opdrachten konden we helaas niet uitvoeren door het gebrek aan de juiste hoeveelheid mensen. Bergen op Zoom sloot 2021 daarom af met een positief resultaat van € 12,8 miljoen. Er wordt voorgesteld daarvan € 4 miljoen over te hevelen naar 2022 (en 2023). Zo’n € 8,6 miljoen zal in de Algemene Reserve worden gestort.

Op deze pagina leest u de inkomsten en uitgaven van Bergen op Zoom in 2021. In onderstaand document ziet u de jaarrekening 2021 in één oogopslag. De volledige jaarrekening 2021 leest u op de website van de gemeenteraad(externe link).

Jaarrekening 2021 in één oogopslag

Inkomsten

Lokale heffingen

Lokale heffingen
Waar kwam het geld vandaan?Bedrag
OZB€ 16.978.000
Rioolheffing€ 12.341.000
Afvalstoffenheffing€ 9.175.000
Parkeerbelasting€ 3.673.000
Leges€ 3.113.000
Precario en toeristenbelasting€ 449.000
Haven-, markt- en kadegelden€ 448.000
Overig€ 41.000
Totaal€ 46,2 miljoen

Andere inkomstenbronnen

Andere inkomstenbronnen
Waar kwam het geld vandaan?Bedrag
Grondexploitaties€ 15.173.000
Huren en pachten€ 3.978.000
Overig€ 16.663.000
Totaal€ 35,8 miljoen

Inkomsten van het rijk

Inkomsten van het rijk
Waar kwam het geld vandaan?Bedrag
Ontvangsten rijk€ 214.640.000
Totaal€ 214,6 miljoen

Dekking reserve: € 4,4 miljoen.

De totale inkomsten voor 2021 waren: € 301,1 miljoen. Dat is een positief saldo 2021: € 12.814.000. (€12,8 miljoen)

Uitgaven

Besturen, samenwerken en veiligheid

Besturen, samenwerken en veiligheid
Waar ging het geld naartoe?Bedrag
Besturen en samenwerken€ 2.879.000
Openbare orde en veiligheid€ 7.015.000
Totaal€ 9,9 miljoen

Samen leven, samen doen

Samen leven, samen doen
Waar ging het geld naartoe?Bedrag
Wmo€ 51.171.000
Werk en inkomen€ 57.917.000
Jeugd€ 20.720.000
Volksgezondheid€ 2.606.000
Totaal€ 132,4 miljoen

Economie en werkgelegenheid, vrijetijdseconomie en onderwijs

Economie en werkgelegenheid, vrijetijdseconomie en onderwijs
Waar ging het geld naartoe?Bedrag
Economie en werkgelegenheid€ 3.138.000
Vrijetijdseconomie€ 19.090.000
Onderwijs€ 12.172.000
Totaal€ 34,4 miljoen

Woon- en leefomgeving

Woon- en leefomgeving
Waar ging het geld naartoe?Bedrag
Beheer openbare ruimte€ 14.458.000
Afval en riolen€ 17.398.000
Stedelijke en ruimtelijke ontwikkeling€ 49.272.000
Totaal€ 81,1 miljoen

Bedrijfsvoering, financiën en dienstverlening

Bedrijfsvoering, financiën en dienstverlening
Waar ging het geld naartoe?Bedrag
Algemene dekkingsmiddelen (ontvangsten Rijk)€ 1.599.000
Gemeentelijke belastingen en dienstverlening€ 3.266.000
Bedrijfsvoering (overhead)€ 24.419.000
Totaal€ 29,3 miljoen

Duurzaamheid

Duurzaamheid
Waar ging het geld naartoe?Bedrag
Duurzaamheid€ 1.148.000
Totaal€ 1,2 miljoen

De totale uitgaven voor 2021 waren: € 288,3 miljoen.

Heeft deze informatie u geholpen?