De gemeente Bergen op Zoom voerde in april en in juni impactmetingen uit onder leden van het burgerpanel en via social media. In september werden deze metingen herhaald. De resultaten laten weinig opvallende zaken zien. De impact van het coronavirus op inwoners is nog steeds groot, maar de gevoelens van de inwoners zijn in grote lijnen nog hetzelfde. Mensen die via Facebook de vragenlijst invulden waren minder negatief ten opzichte van de vorige meting en ze volgen de maatregelen vaker op.

De resultaten van het onderzoek gebruikt de gemeente om in verbinding te blijven met de inwoners en om de aanpak bij te kunnen sturen.

Het 3e impactonderzoek vond plaats tussen 11 en 20 september 2020. Dat is net voor dat de strengere maatregelen afgekondigd werden. De gemeente baseerde de vragenlijst op de vragenlijst die het PON in opdracht van de provincie Noord-Brabant gebruikte. In de vragenlijst komen de gevoelens, ervaringen, houding en het gedrag van inwoners aan bod. Ook konden inwoners tips geven aan de gemeente. De vragenlijst sloot af met de mogelijkheid om opmerkingen mee te geven.

Alle leden van het Burgerpanel ontvingen op 11 september 2020 een mail met daarin een uitnodiging om een korte vragenlijst in te vullen. Panelleden konden de vragenlijst zowel via hun mobiel, tablet, laptop als pc invullen. Op 17 september is een herinnering gestuurd naar de panelleden die op dat moment de vragenlijst nog niet (volledig) hadden ingevuld. Panelleden konden de vragenlijst tot en met 20 september 2020 invullen. In totaal vulden 485 (1e meting =772, 2e meting = 557) panelleden de vragenlijst in, dat is een netto respons van 33% (1e meting = 53%, 2e meting = 38%).

Op maandag 11 september is de vragenlijst ook via de social mediakanalen van de gemeente Bergen op Zoom (Facebook, Twitter en LinkedIn) gedeeld. Deze vragenlijst was hetzelfde als de vragenlijst voor het Burgerpanel, aangevuld met twee vragen: ‘wat is je leeftijd?’ en ‘Mogen wij je opnieuw benaderen met deze vragenlijst?’. 43 mensen hebben eerder deze laatste vraag met ‘ja’ beantwoord en zij kregen de link naar de vragenlijst toegestuurd. De groep inwoners die de vragenlijst hebben ingevuld via social media duiden we in deze rapportage aan met ‘Facebook’ en ‘Facebook respondenten’. In totaal hebben ‘overige inwoners’ (1e meting = 172, 2e meting= 236) de vragenlijst volledig ingevuld.

In de infographic staan de belangrijkste uitkomsten gegroepeerd.