Landelijk werden afgelopen jaren duizenden ouders de dupe van de problemen met kinderopvangtoeslag.
Zij moesten ten onrechte enorme bedragen terugbetalen. 
De Belastingdienst is bezig alle gedupeerde ouders te compenseren maar dit zal in veel gevallen te laat zijn of mogelijk onvoldoende blijken. Of misschien heeft u al een compensatie ontvangen maar is dit niet toereikend om alle problemen op te lossen.

Er kunnen bijvoorbeeld problemen ontstaan zijn rondom huisvesting, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen.
 
Om gedupeerde gezinnen in onze gemeente te kunnen helpen, heeft de Uitvoeringsorganisatie Sociaal Domein daarom een procesregisseur, Karin Wijmans, aangesteld.
Inwoners van Bergen op Zoom kunnen bellen via het Klant Contact Centrum van de gemeente Bergen op Zoom, telefoonnummer 14 0164
 
De procesregisseur is het 1ste contact voor u. Zij gaat in gesprek met u en inventariseert hoe het gaat en wat er nodig is.
Samen met u wordt er een plan van aanpak gemaakt.
Mocht daar behoefte aan zijn, dan zet zij vragen door en/of sluit aan bij gesprekken als u dat wenst.
De procesregisseur monitort het proces en zij blijft in contact met u.
 
Daarnaast is er een stukje nazorg en laat de procesregisseur het los als alles weer op de rit is en u het vertrouwen heeft verder te kunnen.

Vindt u dit een interessant artikel?