U heeft zich wellicht aangemeld bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) van de Belastingdienst omdat u (mogelijk) gedupeerd bent door de wijze waarop de terugvordering van de kinderopvangtoeslag heeft plaatsgevonden. En wellicht ervaart u hierdoor ook andere gevolgen. 

In dat geval kunt u zich melden bij de gemeente Bergen op Zoom voor brede ondersteuning op vijf leefgebieden: financiën, wonen, zorg, gezin en werk. De Uitvoeringsorganisatie Sociaal Domein heeft voor de brede ondersteuning een procesregisseur, Khadija Lamghari, aangesteld. U kunt bellen naar de gemeente Bergen op Zoom op telefoonnummer 14 0164.

Het doel van deze brede ondersteuning is hulp bieden bij het faciliteren van een nieuwe start. Voor elke (mogelijk) gedupeerde ouder kan de invulling daarvan anders zijn en vormt een met de ouder overeengekomen plan van aanpak de basis. Brede ondersteuning is vrijblijvend en kan op ieder moment worden aangevraagd of stopgezet door de ouder.

Ouders die in het buitenland wonen en zich hebben gemeld, hebben ook recht op brede ondersteuning indien ze gedupeerd zijn. Deze ondersteuning wordt geboden door het Ondersteuningsteam Buitenland (OTB) of door de Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN). Het OTB is per mail te benaderen via info@hetotb.nl en telefonisch via 020-8013430.

Kindregeling formeel van kracht

Met de inwerkingtreding van de Wet herstel toeslagen is ook de kindregeling geformaliseerd en de uitvoering daarvan gestart. Dit houdt in dat kinderen van gedupeerde ouders de komende maanden een financiële tegemoetkoming gaan krijgen van de Belastingdienst (ambtshalve en naar leeftijd). Kinderen hoeven zich niet bij de Belastingdienst aan te melden om de tegemoetkoming te krijgen. De meeste kinderen zijn al bekend bij de Belastingdienst en krijgen hier vanzelf bericht over. Kinderen van gedupeerde ouders hebben ook recht op brede ondersteuning door de gemeente. Omdat de kindregeling ambtshalve wordt uitgekeerd, ontvangen gemeenten geen gegevens van kinderen. Als kinderen of jongeren die onder de kindregeling vallen brede ondersteuning van de gemeente willen, dan moeten ze zichzelf melden. Kinderen vanaf 16 jaar kunnen ook zelfstandig brede ondersteuning bij de gemeente aanvragen. Dat hoeft niet per se via het plan van aanpak van de ouder te lopen, maar kan ook via een eigen plan van aanpak. Kinderen en jongeren komen niet in aanmerking voor een schuldenaanpak. De gemeente biedt ondersteuning op grond van reguliere wet- en regelgeving. Zo vindt na een hulpvraag voor schuldhulpverlening binnen 4 weken een gesprek plaats op grond van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening. Het uitgangspunt bij de brede ondersteuning is het geven van een steun in de rug en, waar dat nodig is, het leven weer op de rit krijgen. Ook het gezin van een kind of jongvolwassene dat onder de regeling valt, komt in aanmerking voor brede ondersteuning.

Ex-toeslagpartner

Sinds juli 2023 bestaat er ook een herstelregeling voor ex-toeslagpartners van gedupeerde ouders. Vanaf september 2023 ontvangen de eerste ex-toeslagpartners die bij de Belastingdienst bekend zijn een brief om zich aan te melden voor deze regeling. U hoeft hiervoor niets te doen.

Als u in januari 2024 nog geen brief heeft ontvangen, kunt u vanaf eind januari op Toeslagen Herstel - website voor gedupeerde ouders(externe link) meer lezen over deze regeling en nakijken wat u kunt doen om in aanmerking te komen voor deze regeling.

De ex-toeslagpartner regeling bestaat uit:

  • Een compensatiebedrag van €10.000
  • Brede ondersteuning van uw gemeente
  • Hulp bij uw schulden
  • Hulp bij schade

Bent u ex-toeslagpartner en wilt u in aanmerking komen voor de brede ondersteuning? Meld dit dan bij de aanmelding bij de Belastingdienst nadat u de brief ontvangen heeft. U kunt zich ook melden bij onze gemeente voor de brede ondersteuning.

Infographic toeslagenaffaire

Heeft deze informatie u geholpen?